V našom občianskom združení spájame skutočne širokú škálu ľudí, od žiakov a študentov základných a stredných škôl, vysokoškolákov až po informatikov, právnikov, lekárov či učiteľov. Všetkých nás ale spája jedna vec – vášeň pre vesmír

 

M2M Solutions

Technologická spoločnosť, ktorá sa venuje riadeniu dodávateľského reťazca jednoducho a efektívne. Od júla 2019 sa celá firma M2M Solutions stala oficiálnym členom SOSA a odštartovali sme tak intenzívnu spoluprácu. Sme veľmi vďační, že sa k nám táto inovatívna a perspektívna spoločnosť pod vedením Ing. Martina Janča pridala a veríme, že spolu dokážeme veľké veci!

 

Brain:IT

   Na technologickom trhu firma Brain:IT pôsobí od roku 2012, kedy začali intenzívne zaoberať vývojom neurónových sietí a inteligentných kontajnerov. Od roku 2017 k umelej inteligencii pridali softvérové riešenia na mieru, vývoj a správu databáz či poradenstvo v oblasti informačných systémov. Od januára 2020 sa celá spoločnosť stala členom SOSA. 

 

Jakub Kapuš

Predseda Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity

Už od skorého detstva sa zaujímal o vesmír a astronómiu. Študoval v Prahe elektrotechniku, no neskôr sa rozhodol zo školy odísť. V roku 2009 spolu s ďalšími nadšencami založil občianske združenie Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA), pod ktorou začal aktívne propagovať potrebu kozmického priemyslu na Slovensku a pracovať na projekte stratosférických sond.
V roku 2011 sa definitívne vrátil z Prahy späť na Slovensko, kde rozbehol práce na vývoji prvej slovenskej družice skCUBE a stal sa lídrom tohto projektu.
Ako prednášajúci sa zúčastňuje mnohých vedeckých a technických konferencií a vzdelávacích akcií, pôsobí ako predseda SOSA a má vlastnú technologickú firmu Spacemanic.

 

 

Norbert Werner

Ambasádor Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity

Patrí medzi svetovo uznávaných astrofyzikov. Objavil horúci plyn vypĺňajúci vlákno tzv. „Vesmírnej pavučiny“, spájajúce dve kopy galaxií. Bol to významný objav, nakoľko väčšina hmoty tvorenej z atómov je práve vo forme tohto plynu, ktorý predtým nebol nikdy pozorovaný. Astrofyzikálne vzdelanie dostal na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pôsobil ako vedecký pracovník v Ústave časticovej astrofyziky a kozmológie Stanfordskej univerzity v Kalifornii, USA, kde spolupracoval aj na príprave americko-japonskej družice Astro-H. Aktuálne vedie výskumnú skupinu na univerzite v Budapešti a vyučuje na Masarykovej univerzite v Brne.

 

Libor Lenža

Ambasádor Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity

V roku 1991 začal pracovať na Hvězdárně Valašské Meziříčí ešte ako odborný pracovník so zameraním na pozorovanie prejavov slnečnej aktivity a ďalších oblastí observačnej astronómie a popularizácii. V roku 1995 sa stal riaditeľom tejto hvezdárne a je ním dodnes. Popri tom pôsobí aj na Mendelovej univerzite v Brne. Zakladal tiež Valašskou astronomickou společnost, je ambasádorom SOSA a venuje sa okrem iného aj geológii, chémii, novým technológiám, energetike, či spektroskopii. Je hlavným riešiteľom niekoľkých spoločných cezhraničných projektov, ako napríklad SMZV alebo SPVONT.

 

Miroslav Šmelko

Je menežérom vzdelávania na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. V roku 2012 bol ocenený ako autor najlepšieho doktorátu na TUKE v kategórii „Vedecký aspekt práce“. Pracoval na orientačnom systéme družice skCUBE a stál už pri zrode tohto projektu.

 

 

 

Adam Krovina

Vyštudoval meraciu a informačnú techniku na FEI STU, má doktorát z metrológie na SJF STU. Do aktivít SOSA sa zapojil medzi prvými členmi ešte v roku 2009 prácou na projekte stratosférickej sondy JULO 1, neskôr JULO 2. Išlo najmä o vývoj elektroniky a firmvéru. Momentálne pracuje na projekte suborbitálnej rakety Ardea a pridruženom ESA PECS projekte WAFER. Venuje sa tiež 3D dizajnu a výrobe prototypov 3D tlačou a frézovaním. Je spoluzakladateľom značky Mach & Krovina.

 

 

Marcel Frajt

Podpredseda Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity

Študent robotiky a kybernetiky na FEI STU v Bratislave. Ako aktívny člen sa podieľa na rôznych technických projektoch hlavne v oblasti stratosférických letov, či satelitných technológii. Tiež sa zapája do aktivít spojených s popularizáciou vesmírnej vedy a technológii pre mládež a širokú verejnosť. Momentálne v rámci programu Erasmus študuje na Aalto University (Helsinki, Fínsko), kde sa spolupodieľa na CAD dizajne a integrácii satelitu Foresail-1.

 

 

Monika Kubičáková

Tajomníčka Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity

Vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a ešte počas štúdia pôsobila v oblasti marketingu a obchodu. Členkou SOSA sa stala v roku 2015 a odvtedy sa aktívne podieľa na dianí v združení. Jej primárne zameranie je marketing, popularizácia a vzdelávanie. Aktuálne sa venuje celkovému fungovaniu Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, koordinácií dobrovoľníkov, organizovaniu udalostí a crowdfundingu.

 

 

Matej Novák

Študent aplikovanej informatiky na FEI STU. Vďaka výhre v rámci udalosti Copernicus Hackaton v Brne aktuálne pôsobí v jednom z 50 projektov programu Copernicus Accelerator, ktorý vyhodnocuje kvalitu ovzdušia na úrovni miest a štátov. Taktiež sa zúčastnil projektu AMBT rakúskeho fóra ÖeWF, kde nabral prvé skúsenosti s riadením analógových misii. Okrem týchto skúseností pracuje na vývoji softvéru s vysokou spoľahlivosťou pre sektor “public safety” a získané skúsenosti chce následne preniesť práve do rôznych projektov so zameraním na vesmír.

 

Katarína Molnárová

Keď sa pridala do SOSA, z jej záľuby pre vesmír sa stala životná cesta. Na bakalárskom stupni vyštudovala molekulárnu biológiu na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave, kde sa venovala poškodeniam DNA kozmickým UV žiarením a radiáciou a na magisterskom stupni sa rozhodla pre fyziológiu rastlín, kde skúša odolnosť artických machov. V rokoch 2017-2018 absolvovala výcvik v Innsbrücku pre pozíciu v Mission Support Centre mesačnej simulovanej marťanskej misie AMADEE-18, ktorej sa zúčastnila ako Ground Support a Remote Science Support. V súčastnosti pôsobí ako biologický konzultant na projekte Growbox a ako dobrovoľník na popularizačných akciách.

 

Samuel Toman

Je študentom Gymnázia v Púchove. Po ukončení strednej školy by sa rád venoval štúdiu elektrotechniky na FEI STU. Ako člen SOSA sa aktívne podieľa na projektoch stratosférických balónov a taktiež na projekte pikobalóna pre float lety. Venuje sa taktiež aj amatérskej astronómii. Jeho obľúbenou činnosťou je fotografovanie rôznych vesmírnych objektov a jeho fotografie boli ocenené na medzinárodných súťažiach.

 

 

 

 

Michal Zajaček

Pracuje ako postdoktorandský výskumník v skupine VLBI Max Planck Instute for Radio Astronomy v nemeckom Bonne. Je tiež členom Galactic centre workgroup of Prof. Dr. Andreas Eckart na Univerzite v Kolíne nad Rýnom a externým členom  Prague Relativistic Astrophysics Group. V roku 2014 bol vybraný do programu Medzinárodnej výskumnej školy Maxa Plancka (IMPRS). Je tiež súčasťou SFB956 Conditions and impact of star formation, člen StrongGravity consortium a venoval sa niekoľkým pozorovacím i teoretickým projektom zameraným na štúdium galaktických jadier na Univerzite v Kolíne nad Rýnom.

 

 

 

Lukáš Obermajer

Stredoškolský študent z Bratislavy. Ako člen SOSA od roku 2019 sa aktívne angažuje v mnohých projektoch. Pod jeho aktivity patrí napríklad vývoj pikobalóna, vývoj rakety s krátkym doletom na testovanie avioniky, či pomoc pri konštrukcii stratosférického klzáku. Rád sa tiež zapája do dobrovoľníctva, popularizačných aktivít SOSA a zdieľa svoje nadšenie pre vedu a vesmír s ďalšími. Po strednej škole plánuje pokračovať v kariére spojenej s vesmírom, plánuje sa dostať na Technickú univerzitu v Delfte na Fakultu leteckého inžinierstva.

 

Silvia Sabovíková

Študuje astronómiu na holandskej University of Groningen (RUG), o ktorej nám nám porozprávala tu. Silvia je budúci vedec s kreatívnou dušou. Rada tvorí – šije, vyšíva, venuje sa fotografii a hudbe. Veľa z jej tvorby nájdete aj na instagrame. Popri štúdiu v Groningene sa venuje aj dobrovoľníctvu na rôznych astronomických eventoch organizovaných univerzitou – popularizačno-vedecké podujatia ako prednášky, prehliadky observatória, alebo program v planetáriu, či kine. Rada by stážovala v ESA, alebo na nejakom exotickom observatóriu, ako napríklad La Palma. Avšak stále ju to ťahá vrátiť sa späť na Slovensko, kde chce rozvíjať vedu a astronómiu. 

 

Jakub Nagy

Jakub má 15 rokov a študuje na škole pre mimoriadne nadané deti. Špecializuje sa na dizajn obvodových dosiek a hardvéru v oblasti vesmírneho a meteorologického inžinierstva. V rámci SOSA sa venuje hlavne pikobalónom, konštruuje hardvér pre autopilota na stratosferický klzák a navrhuje aj dataloger, ktorý uchováva informácie o preťažení a tlaku. Tiež sa podieľa na vývoji menších projektov a satelitných komponentov pre technologickú spoločnosť Spacemanic

 

 

Dalimír Pišťanský

Je študentom Strednej priemyselnej školy strojníckej v Bratislave, no po maturite plánuje študovať letecké inžinierstvo na Technickej univerzite v holandskom Delfte. V SOSA šíri svoje nadšenie z vesmíru najmä na rôznych popularizčných akciách, no svoje odborné znalosti a zručnosti pravidelne uplatňuje v rôznych projektoch, ako sú napríklad vodné rakety, kde účastníkov kurzu vyučuje fyziku a konštrukciu. Taktiež sa venuje aj modelárstvu a aj vďaka nemu máme v SOSA niekoľko skutočne exkluzívnych vesmírnych makiet.

 

 

Róbert Vokál

Milovník lietania a extrémnych športov. Ako jeden z víťazov Axe Apollo Space Academy mal zažiť suborbitálny let do výšky 110 km na palube kozmickej lode XCOR Lynx . Misia sa žiaľ zrušila a tak sa rozhodol rozbehnúť vlastnú súťaž o výlet do vesmíru. Robert, ktorého záľubou je okrem iného zbieranie adrenalínových zážitkov, je aj hlavným tvorcom nášho vzdelávacieho seminára NoGravity. Okrem toho sa verejnosti snaží všemožne ukázať, že ani vesmír pre nás nie je nedosiahnuteľný, keď človek naozaj chce a ide za svojimi túžbami.

 

 

Beata Plaskurová

Pochádza z Nového Mesta nad Váhom a ukončila bilingválne slovensko-španielske gymnázium. Študuje fyziku a venuje sa práci s deťmi a nadanou mládežou. Svoje vzdelávacie metodiky prezentovala i na Expo-Sciences Europe vo francúzskom Toulouse. Je členkou SOSA a spoluorganizátorkou súťaže Expedícia Mars, ktorou si v roku 2015 sama prešla a v rámci nej absolvovala 101-hodinovú simulovanú misiu na Mars. Dnes je koordinátorkou semifinálového kola.