Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity má mnoho cieľov. Okrem konzultačnej činnosti v oblasti kozmických technológií a vývoja vlastných space technológií kladieme veľký dôraz aj na popularizáciu výskumu vesmíru a vzdelávania mládeže v tomto smere. Taktiež sme s našimi členmi dosiahli výsledky aj na poli vedeckého výskumu.

Pre prehľadnosť uvádzame na tejto stránke sumár niekoľkých našich mediálnych výstupov, výsledkov a prác, ktoré s nimi úzko súvisia.

A

VEDECKÉ ČLÁNKY, PRÍSPEVKY NA VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH A VO VEDECKÝCH ZBORNÍKOCH

MEDIÁLNE VÝSTUPY

VÝROČNÉ SPRÁVY

0 Comments

Pridaj komentár

Avatar placeholder