Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity stojí na dvoch hlavných pilieroch. Prvým sú členovia, ktorí participujú na projektoch, udalostiach, prinášajú nové nápady a neustále posúvajú naše združenie vpred.

Druhým pilierom, bez ktorého by sme nemohli plnohodnotne fungovať, sú naši partneri a podporovatelia! Poskytujú nám priestor, financie, supervíziu a pomoc. Podieľajú sa na projektoch SOSA a stoja pri nás pri náročnej ceste, kde sa snažíme dostať Slovensko do ESA.

Veľmi si túto podporu vážime a ĎAKUJEME za ňu!

 

Univerzity

FEI STU

Slovenská technická univerzita sa už dlhodobo radí medzi najlepšie vysoké školy na Slovensku a svojím záujmom o atraktívne technologické projekty tento status len potvrdzuje. Na pôde Fakulty elektrotechniky a informatiky nám poskytli zázemie a priestor, kde sídli „Hjúston“ našej organizácie.

 

Letecká fakulta TUKE

Bránami tejto školy počas jej existencie prešlo obrovské množstvo špičkových pilotov, ale aj ďalších odborníkov v oblasti letectva a kozmonautiky. Svoje štúdium tu absolvovali aj kozmonauti Vladimír Remek a Ivan Bella.

Letecká fakulta s nami dlhodobo spolupracuje, či už to bol orientačný systém prvej slovenskej družice skCUBE, alebo aktuálny projekt satelitu GRBAlpha.

 

Ústav chémia a biochémie Agronomickej fakulty Mendelovej univerzity v Brne

S pracovníkmu Ústavu chémie a biochémie AF MENDELU sme počas tohto roku spolupracovali v spoločnom cezhraničnom projekte „Spoločne medzi Zemou a vesmírom“, kde sme zorganizovali niekoľko workshopov, prednášok a tiež stratosférický let s množstvom zaujímavých vedeckých experimentov.

 

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Patrí medzi najväčšie a najstaršie slovenské inštitúcie poskytujúce vysokoškolské vzdelanie s umeleckým zameraním. Spolupracovali sme s nimi ako konzultanti pri projekte Moon Village, kde študenti navrhovali obydlia vhodné pre pobyt na Mesiaci. So spoluprácou plánujeme pokračovať aj naďalej.

 

Hvezdárne

Hvezdáreň a planetárium Brno

Brnenská hvezdáreň funguje už od roku 1954. So začiatkami prevádzky sú spojení známí astronómovia, napríklad Luboš Kohoutek, Jiří Grygar či Luboš Perek. S hvezdárňou organizujeme súťaž PicoBaloon Challenge, ktorej finále sa odohrá práve na ich pôde.

 

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci

Zariadenie hvezdárne a planetária slúži najmä na osvetovú a vzdelávaciu činnosť, popularizáciu astronómie a vedeckú činnosť. Vzhľadom na blízkosť k Bratislave odtiaľto plánujeme štartovať stratosférické balóny, o povolenie sme už požiadali na Leteckom úrade.

 

Hvezdáreň Valašské Meziříčí

Jedna z najaktívnejších hvezdární v Českej republike svojím vznikom nadviazala na existenciu súkromnej Ballnerovej hvezdárne, postavenej v roku 1929. Ide teda o najstaršiu hvezdáreň na Morave. Táto inštitúcia je naším hlavným partnerom v mnohých cezhraničných projektoch už niekoľko rokov.

 

Hvezdáreň v Partizánskom

Presne tu sme 24. 10. 2009 začali spoločnými silami posúvať Slovensko krok po kroku bližšie ku vesmíru. V budove tejto hvezdárne sa zrodil aj náš vôbec prvý technologický projekt skBALLOON a do blízkeho vesmíru odtiaľ štartovali aj dve generácie našich stratosférických sond JULO. V súčasnosti máme na hvezdárni umiestnenú pozemnú stanicu a s jej pracovníkmi aktívne spolupracujeme v oblasti vzdelávania a popularizácie vesmíru medzi širokou verejnosťou.

 

Nadácie a občianske združenia

Astronomický klub Juraja Bárdyho Plevník – Drieňové

Astronomický klub Juraja Bardyho v Plevníku – Drienovom je občianske združenie založené v roku 1999. Zameriava sa na popularizáciu a vzdelávanie v oblasti astronómie v Považskobystrickom regióne a blízkom okolí. Medzi najväčšie udalosti, ktoré tento klub organizuje, je astronomická expedícia Perzeidy v obci Vrchteplá, ktorá sa koná už 33 rokov!

 

Česká kozmická kancelária

Táto inštitúcia ponúka záujemcom svoje expertné a poradenské služby týkajúce sa kozmických aktivít v Českej republike. Ich niekoľkoročné skúsenosti s ESA, riešením projektov a ďalšími aktivitami, ktoré súvisia s vesmírnym priemyslom a popularizáciou, nám boli cenným drojom informácií.

 

Kosmo Klub

Poslaním Kosmo Klubu je informovať o dianí v kosmonautike a podnietiť nadšenie záujemcov o vesmír v Českej republike. S mohými členmi sa poznáme a spolupracujeme už veľa rokov.

 

Nadácia ESET

Cieľom Nadácie ESET je pomáhať organizáciám na Slovensku prekonávať výzvy a dosahovať nové méty. Medzi aktivity patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, internetovej bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu. Aj vďaka Zamestnaneckému grantovému programu a rôznym výzvam Nadácie ESET sme mohli zakúpiť zariadenie, organizovať kurzy a rozvíjať tak naše aktivity.

 

PEAK Púchovský eko-astro klub

Toto občianske združenie sa zaoberá rozvojom a propagáciou astronómie v meste Púchov a okolí. Spolupodieľajú sa aj na príprave astronomickej expedície Perzeidy v obci Vrchteplá.

 

Progressbar Cowork & Hackerspace

Ako prvý slovenský hackerský priestor vznikol ešte v júni 2010. Odvtedy sa veľa zmenilo a tento priestor sa stal otvorený aj širokej verejnosti, či už ako cowork, alebo miesto konania mnohých zaujímavých udalostí. Progressbar je už niekoľko rokov našim skvelým partnerom pri organizovaní popularizačných vesmírnych akcií.

 

SOLAR Hvezdáreň Senec

Cieľom astronomického združenia SOLAR Hvezdáreň Senec je vybudovať v Senci metodicko-popularizačné centrum astronómie. Medzi mnohé aktivity, ktorým sa v SOLAR venujú sú aj pravidelné astronomické prednášky, ktorých sa s radosťou zúčastňujeme.

 

Firmy

BOROSPACE

Cieľom spoločnosti je etablovať sa na trhu s kozmickými technológiami bezpečných pohonných systémov pre sondážne rakety a rôzne ďalšie vozidlá. So spoločnosťou dlhodobo spolupracujeme na projekte ARDEA.

 

Brain:IT

Na technologickom trhu pôsobí od roku 2012, kedy sme sa začali intenzívne zaoberať vývojom neurónových sietí a inteligentných kontajnerov. Od roku 2017 k umelej inteligencii pridali softvérové riešenia na mieru, vývoj a správu databáz či poradenstvo v oblasti informačných systémov.

 

CTRL

Spoločnosť CTRL Ltd. bola založená v roku 2010. Cieľom je budovanie a nasadzovanie elektronických výrobkov s najnovšími technológiami a metódami v oblasti tzv. kyberfyzikálnych systémov, medzi ktoré patrí predovšetkým elektronika, komunikačné komponenty a systémový prístup so zameraním na riadenie.

 

DNB Consult

Spoločnosť sa zameriava na in vitro testy surovín a konečných výrobkov. V DNB Consult sú tiež schopní posúdiť a zlepšiť ergonómiu a jednoduchosť používania zariadení a nástrojov v náročných prostrediach. Spoluprácu sme nadviazali ešte počas práce na skCUBE a úspešne pretrváva.

 

EDIS

Spoločnosť podporuje rozvoj laboratória aplikovanej magnetometrie a senzoriky na Leteckej fakulte TUKE a práce doktorandov. Sponzoruje tiež konferencie a semináre z problematiky magentometrie.

 

Incoff Aerospace

Incoff Aerospace je spoločnosť v oblasti výskumu a vývoja. Špecializuje sa na inovatívne a inteligentné technologické riešenia, výskum, vývoj a vývoj prototypov.

 

Martinus

Martinus.sk je dnes najväčším internetovým kníhkupectvom na Slovensku a druhým najväčším predajcom kníh celkovo. Viackrát získal v nezávislých prieskumoch ocenenie “najlepší” aj “najobľúbenejší” internetový obchod na Slovensku. Podporujú naše vzdelávacie aktivity a aj vďaka ich pokážkam na nákup má mnoho detí v knižnici kvalitnú literatúru!

 

M2M Solutions

Technologická spoločnosť, ktorá sa venuje riadeniu dodávateľského reťazca jednoducho a efektívne. Od júla 2019 sa celá firma stala oficiálnym členom SOSA a poskytla nám napríklad svoje priestory na udalosti organizované v Žiline.

 

MSM Group

Spoločnosť zastrešuje dcérske spoločnosti v segmente obranného a civilného strojárskeho priemyslu. Zaoberajú sa muníciou, vojenskou kolesovou a pásovou technikou a rádio-navigačnou elektrotechnikou. Spoločnosť patrí medzi platinových partnerov projektu skCUBE a aj vďaka ich podpore sme mohli tento jedinečný projekt priviesť do úspešného konca.

 

Needronix

Spoločnosť bola založená v roku 2013 a krátko po svojom vzniku sa podieľala na výrobe prvého slovenského satelitu skCUBE a jeho pozemnej stanice. Projekt firmy Needronix vyhral v PECS výzve Európskej vesmírnej agentúry (ESA).

 

RMC

Firma RMC poskytuje systémové riešenia v oblasti priemyselnej elektroniky, komunikačných a navigačných systémov. So spoločnosťou sme nadviazali úzku spoluprácu už počas vývoja skCUBE a stále ju rozvíjame.

 

Spacemanic

Spacemanic bol založený v roku 2014 ako spin-off spoločnosť našej organizácie. Odvtedy firma prešla vývojom a aktuálne sa venuje poskytovaniu riešení, platforiem, komponentov a služieb v oblasti nanosatelitov.