O NÁS

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity vznikla v roku 2009 z iniciatívy niekoľkých mladých ľudí ako občianske združenie. Po vzore a skúsenostiach zo zahraničia sme chceli vytvoriť priestor, ktorý bude spájať študentov, výskumníkov, amatérov – ľudí rôzneho veku a vzdelania, no so spoločnou vášňou, ktorou je vesmír.

Určili sme si niekoľko cieľov, ktoré sa nám práve vďaka členom SOSA úspešne darí napĺňať.

Naše ciele:

Hlavným cieľom je POPULARIZÁCIA astronómie a kozmonautiky na Slovensku. Vesmír je ako náš novodobý oceán, skrývajúci záhady a nové svety. Je plný nepoznaných možností a príležitostí a práve preto sa snažíme v mladých ľuďoch vzbudiť záujem o kozmický priemysel. Chceme, aby našli a najmä využili svoj potenciál!
Preto pre verejnosť organizujeme vesmírny festival SPACE FEST, zúčastňujeme sa na rôznych akciách, seminároch, workshopoch, participujeme na organizácií detských táborov s vesmírnou tématikou, či vystupujeme v médiách.

 

Budúcnosť patrí mladej generácii a keďže veríme, že budúcnosť sa skrýva práve vo výskume vesmíru, náš ďalší cieľ je VZDELÁVANIE detí a mládeže. Formou rôznych projektov a súťaží predstavujeme vesmír ako zdroj poznania, dobrodružstva a inšpirácie. Snažíme sa tak motivovať mladých ľudí k štúdiu matematiky, fyziky a ďalších príbuzných odborov, ktoré sú nevyhnutné pre profesionálnu prácu v kozmickom odvetví. Tiež počas akademického roka usporadúvame pre záujemcov rôzne kurzy z oblastí družicovej komunikácie, elektrotechniky a iných. Poznatky a skúsenosti, ktoré takto študenti nadobudnú, môžu zúžitkovať ďalej v praxi, ale aj pri vypracovávaní svojich záverečných diplomových prác.

 

Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť. A niečo raz urobiť sám je lepšie, ako to stokrát vidieť robiť niekoho iného. Preto kladieme dôraz aj na VÝVOJ VLASTNÝCH TECHNOLÓGIÍ súvisiacich s výskumom vesmíru. Či už sa jedná o vypúšťanie stratosferických balónov, stavbu prvej slovenskej družice, vývoj vlastného kozmického trenažéra, či stavba suborbitálnej rakety ARDEA – každá skúsenosť nás posúva o krok ďalej na ceste ku hviezdam. 

 

ESA (z angl. European Space Agency) – Európska vesmírna agentúra – je zjednodušene povedané “európska NASA”. V rámci nej spolupracujú takmer všetky štáty Európy na výskume vesmíru a na vývoji špičkových technológií, ktoré sú k tomuto výskumu potrebné. Slovensko má v tejto organizácii svoje neodškriepiteľné miesto, preto sa naša organizácia intenzívne venuje práve podpore SPOLUPRÁCE SLOVENSKA s ESA.