O nás

POZOR! Táto stránka je v príprave. Nenachádzajú sa na nej kompletné informácie. Na doplnení pracujeme. Ďakujeme za pochopenie.

POPULARIZÁCIA

Vesmír je veľmi zaujímavé miesto. Je to náš novodobý oceán, skrývajúci záhady a nové svety, a je plný nepoznaných možností a príležitostí. Oplatí sa investovať do jeho výskumu, pretože poznatky a výdobytky, ktoré vďaka tomu ľudstvo získava, majú nedozierne dôsledky na technologický pokrok a kvalitu nášho života. Preto na rôznych festivaloch, či v slovenských médiách popularizujeme výskum vesmíru.

 

VZDELÁVANIE

Vesmír je budúcnosť, a budúcnosť patrí mladej generácii. Venujeme sa preto aj vzdelávaniu detí a mládeže. Formou rôznych projektov a súťaží predstavujeme vesmír ako zdroj poznania, dobrodružstva a inšpirácie. Snažíme sa tak motivovať mladých ľudí k štúdiu matematiky, fyziky, a ďalších príbuzných oborov, nevyhnutných pre profesionálnu prácu v kozmickom odvetví.

 

TECHNOLOGICKÝ VÝVOJ

Raz vidieť je lepšie ako sto krát počuť. A niečo raz urobiť, je lepšie ako to sto krát vidieť robiť niekoho iného. Preto sa v SOSA venujeme vývoju vlastných technológií, súvisiacich s výskumom vesmíru. Či už sa jedná o vypúšťanie stratosferických balónov, stavbu prvej slovenskej družice alebo vývoj vlastného kozmického trenažéra, každá skúsenosť nás posúva o krok ďalej na ceste ku hviezdam.

 

SPOLUPRÁCA S ESA

ESA (z angl. European Space Agency) – Európska vesmírna agentúra – je zjednodušene povedané “európska NASA”. V rámci nej spolupracujú takmer všetky štáty Európy na výskume vesmíru a na vývoji špičkových technológií, ktoré sú k tomuto výskumu potrebné. Slovensko má v tejto organizácii svoje neodškriepiteľné miesto, preto sa naša organizácia intenzívne venuje práve podpore spolupráce SR s ESA.