Sústava Helmholtzovych cievok umožňuje v pracovnom priestore cca 30x30x30 cm vytvoriť takmer homogénne magnetické pole s modulom 70 µT s ľubovoľnou orientáciou vektora. Vďaka riadiacemu softvéru je možné meniť parametre magnetického poľa v čase – zmena intenzity, orientácie vektora.

 

  • Zariadenie umožňuje kompenzovať vektor zemského magnetického poľa, čím sa vytvorí priestor s takmer nulovou intenzitou magnetického poľa.
  • Zariadenie je vhodné na testovanie snímačov magnetického poľa.
  • Pri použití vzduchového ložiska je možné testovať algoritmy aktívnej stabilizácie nanosatelitov.