Simulátor GPS je zariadenie schopné syntetizovať signály družicového systému GPS. Je možné nastaviť ľubovoľnú 3D polohu a tak testovať prijímače GPS.