Vlastná 3D CNC fréza urýchľuje cyklus vývoja a testovania prototypov mechanických dielcov.