Projekt je zameraný primárne na vzdelávanie mládeže v oblasti programovania, konštruktérstva, praktickej fyziky, aerodynamiky a elektrotechniky.

V prvej fáze sa zúčastnení záujemci naučia navrhovať mechanické diely použitím programov Fusion360 a FreeCAD. Ďalej získajú znalosti o návrhu dosiek plošných spojov, čo zahŕňa návrh a schémy elektrického zapojenia komponentov a následne návrh samotnej dosky plošných spojov v programe KICAD.

V druhej fáze sa budú vzdelávať v oblasti raketových letov, aerodynamiky a samotného prevedenia letu. S ohľadom na získané vedomosti si navrhnú a vytlačia svoje vlastné rakety, umiestnia do nich zostrojené senzory a pomocou vody a tlaku vzduchu ich budú odpalovať.

V poslednej fáze projektu s nimi vyhodnotíme získané dáta a pomôžeme im s ich spracovaním a interpretovaním. Zapojení žiaci a študenti získajú zručnosti pri návrhu elektronických zariadení a 3D modelov použitím dostupných open source softvérov. Naučia sa samostatne pracovať na zverených úlohách a so získanými dátami.

Je to úžasný spôsob, ako zaujímavou a zábavnou formou priviesť mládež k záujmu o technológie a vesmír – nie poučkami, ale reálnou prácou na projekte, kde pod odborným vedením pretavia teóriu do praxe.

V prípade, že by ste sa chceli do kurzu prihlásiť, kontaktujte nás na info@sosa.sk