Stratosférický klzák je cenovo dostupný dopravný prostriedok na dopravu prístrojov, ktoré skúmajú stratosféru, späť na zem. Táto platforma je bezpilotná, do stratosféry je dopravená pomocou balóna spolu s užitočným nákladom, ktorý následne riadene dopraví do plánovaného cieľa.

Funguje dobre aj v prosredí, kde sa teplota pohybuje okolo -60°C, preto je pre stratosféru veľmi vhodný. Po dosiahnutí finálnej výšky balóna sa klzák odpojí a kĺzavým kontrolovaným zostupom sa vráti buď na pozíciu štartu, alebo na iný plánovaný cieľ. Ten samozrejme môže byť zmenený aj počas letu. To všetko pomocou GPS.

Prístroje sú do klzáku integrované tak, aby mohli zbierať údaje aj pri nízkych teplotách a pri žiareniach, ktoré by ich za iných okolností mohli poškodiť,

Inšpirácia pre projekt prišla počas vypúšťania stratosférického balóna, ktorého payload sa musel náročne dohľadávať. Tým pádom je celkový proces vypustenia balóna časovo aj finančne nákladný.

Cieľom je efektívne dopravovať užitočný náklad zo stratosféry späť na zem. Sekundárnym cieľom je vyvinúť také dopravné zariadenie, ktoré by bolo funkčné aj v podmienkach riedkeho vzduchu nie len na Zemi, ale napríklad aj na Marse.

V roku 2019 bol vyrobený klzák s manuálnym riadením. Testovalo sa pristávanie a stabilizácia. Test na balóne je plánovaný približne na apríl – máj 2020. Momentálne sa pracuje na avionike a pomocnom pohone na priblíženie k cieľu doletu.