Spoločný projekt Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity a Hvězdárne Valašské Meziříčí, v rámci ktorého sme usporiadali niekoľko propagačných a vzdelávacích akcií, workshopov, výmenných aktivít a vypustili sme stratosférický balón SP-VONT-1.

 

Cieľom projektu bolo zvýšiť intenzitu a rozsah spolupráce medzi rôznymi subjektami v oblasti výskumu, vývoja, vzdelávania aj priemyslu. Významným cieľom projektu bolo tiež vytvorenie, stabilizácia a udržovanie cezhraničnej internetovej databázy výsledkov a postupov získaných pri spoločných stratosférických experimentoch. Projekt tiež realizoval propagačné a vzdelávacie aktivity najmä medzi mládežou.

 

Bližšie informácie nájdete aj na internetovej stránke Hvezdárne Valašské Meziříčí.

Časová náročnosť: Projekt prebiehal počas celého roka 2019.

Finančné náklady: Výdavky na cestovanie, prenájom pristorov a ďalšie, boli spolufinancované z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, Fond malých projektů.