Ústav chémie a biochémie Mendelovej univerzity v Brne spolu so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity spolupracovali v projekte, ktorého cieľom bolo nadviazať širšiu spoluprácu na úrovni firiem, univerzít, výskumných pracovísk a osloviť tiež študentov z oboch strán hranice.

 

V rámci projektu prebehlo niekoľko zaujímavých workshopov, seminárov a pracovných stretnutí, kde vystúpili zástupcovia mnohých zaujímavých inštitúcií, ako napríklad S.A.B. Aerospace, ESA BIC, Earth from Space, Ústav fyzikálnej chémie J. Heyrovského AV ČR a ďalší. Akcie boli určené študentom, pedagogickým pracovníkom, firmám, aj širokej verejnosti.

 

 

Časová náročnosť: Projekt prebiehal počas celého roka 2019.

Finančné náklady: Finančné náklady spojené so zabezpečovaním akcií a cestovaním boli spolufinancované z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, Fond malých projektů.