Projekt podporuje spoluprácu a vyhľadávanie nových záujemcov o prácu v cezhraničných vývojových a výzkumno-technických týmoch, zameraných na vývoj nových zariadení, technológii a inovácii. Vzniknú a budú podporované práce nejmenej dvoch vývojových tímov so zastúpením z oboch strán hranice, ktoré budú vedené skúsenými vývojovými pracovníkmi z ČR aj SR. Ich cieľom bude spoločný vývoj a konštrukcia experimentálnych platforiem (modulov) pre výskum v stratosfére, prípadne kozmickom priestore.

Projekt počíta s reálnym otestovaním vyvinutých modulov v podmienkach stratosféry pri dvoch testovacích letoch. Na záver projektu sa uskutoční spoločný seminár, počas ktorého zhrnieme výsledky projektu a ďalší rozvoj spolupráce.

 

Hlavným realizátorom projektu je Hvězdárna Valašské Meziříčí a je financovaný Fondom malých projektov – Interreg V-A.