Štartujeme!

Projekt začal počas januára 2021. S našimi partnermi z Hvezdárne Valašské Meziříčí a Maďarskou astronautickou spoločnosťou sme vzhľadom na pandemickú situáciu zrealizovali niekoľko virtuálnych stretnutí. Počas nich sme si dohodli harmonogram činnosti a tiež úlohy, ktoré počas projektu musíme naplniť.

Screenshot z prvého online meetingu, ktorý sa konal 28. januára 2021

O 3 týždne neskôr sa technický tím opäť stretol v online priestore. Inžinieri si dohodli technické špecifikácie SchoolSATu, dodávateľov subkomponentov a spôsob , akým budú pracovať. V rámci tohto stretnutia bol tiež odprezentovaný návrh loga, ktorý po schválení budeme používať.

Logo projektu SchoolSAT

Prvá verzia ukázala skryté chyby

Od konca februára sme sa štyri mesiace venovali príprave prvej verzie SchoolSATu. Podľa dohody a harmonogramu sme navrhli komponenty, zabezpečili ich výrobu, dodávku a postavili sme pilotný SchoolSAT, zatiaľ bez solárnych panelov. Samozrejme, prototyp nám ukázal určité problémy, ktoré vznikli pri dizajnovaní a konštruovaní. Odstránili sme ich a zlepšili aj pôvodný dizajn. Vykonali sme sériu testov na sledovanie životnosti batérie, funkčnosti solárnych článkov a senzorov.

Testovanie solárnych panelov a dobíjania batérií

Po overení funkčnosti sme sa začali intenzívne venovať vývoju softvéru a tiež príprave manuálu. Cieľom projektu je  ukázať mladým ľuďom celú cestu od vybalenia komponentov, cez ich správne zostavenie, postavenie SchoolSATu, jeho spustenie, realizáciu experimentov. Práve preto venujeme príprave manuálu obzvlášť veľkú pozornosť.

Takmer v cieli!

Na konci júla 2021 sa nám podarilo zostaviť plne funkčný SchoolSAT. Spolupráca medzi SOSA, Hvezdárňou Valašské Meziříčí a Maďarskou astronautickou spoločnosťou prebiehala nad očakávania. Technický tím organizoval pravidelné krátke stretnutia a každý partner sa snažil o propagáciu projektu vo svojej krajine.
A nezabudli sme ani na typický „killswitch“ v podobe kľúčenky s logom projektu 🙂

Prvý plne funkčný SchoolSAT, na fotografií ešte bez solárnych panelov

Jednotlivé komponenty a finálne zostavený SchoolSAT

V polovici júla sa konalo ďalšie stretnutie, ktoré už ale nebolo online a konečne sme mali príležitosť stretnúť sa spoločne aj naživo. Každého partnera reprezentovali dvaja zástupcovia a spoločne sme sa venovali príprave manuálu, vizuálom propagačných materiálov. Konzultovali sme, aké školy a inštitúcie oslovíme a akým spôsobom budeme projekt prezentovať.

Koncom augusta sme sa stretli tiež s niekoľkými pedagógmi z vybraných škôl. Odprezentovali sme projekt SchoolSAT a ponúkli zástupcom škôl edukačné prezentácie pre študentov v ich priestoroch. Odozva bola výborná!

Žiaľ, počas septembra sa pandemická situácia začala opäť zhoršovať a vysoké školy sa rozhodli pre dištančnú výučbu, čo nám výrazne skomplikovalo situáciu. Oslovili sme niekoľko stredných škôl na Slovensku, v Česku aj Maďarsku a individuálne sme riešili možnosti odprezentovania SchoolSATu žiakom.