SchoolSAT je vzdelávací kit, ktorý obsahuje komponenty na zostavenie funkčnej makety cubesatu v štandardných  rozmeroch 10 x 10 x 10 cm. Ten sa bude skladať z troch dosiek – palubný počítač, zdroj napájania a doska senzorov. K tomu patrí samozrejme skelet, spojovací materiál, počítačový softvér a manuál.
Všetko pripravené tak, aby ste si mohli vyskúšať postaviť svoju vlastnú „družicu“!

Projekt SchoolSAT má poskytnúť edukačnú platformu, ktorá je podobná satelitu podľa veľmi populárneho štandardu cubesat. Cieľom je vytvoriť nový a zaujímavý pohľad na vedecké vzdelávanie a tiež rozvíjať praktické zručnosti.

Vzdelávací kit SchoolSAT uvedie študentov do základov spájkovania a mechanickej skladby malého satelitu. Po zložení, s použitím rozšírenej platformy Arduino ako hlavného počítača, môže byť satelit použitý na zber environmentálnych dát a informácii o jeho vnútornom stave. Všetky tieto informácie sú pomocou rádiového spojenia prenesené do počítača, kde sú zbierané a zobrazené. Takéto dáta sú potom využiteľné na vzdelávani študentov v základných princípoch spracovania dát. Keďže študenti pracujú so zariadením od jeho zostavenie až po zber dát, predpokladáme, že lepšie porozumejú celému procesu, ktorý nastáva pri používaní satelitnej techniky na vedecké alebo priemyselné účely a to im dáva neoceniteľnú skúsenosť z reálneho sveta.

Okrem základného súboru experimentov je SchoolSAT plne otvorený vlastnému vývoju programov, elektroniky a celých experimentov. Táto vlastnosť z neho robí skvelé zariadenie na výučbu v oblasti vedy a techniky.

Študenti stredných a vysokých škôl, či nadšenci do technológií si môžu SchoolSAT poskladať,
spustiť a testovať, experimentovať, skúšať. Fantázií sa predsa medze nekladú!

 

Ak chcete vedieť, ako SchoolSAT vznikal, pozrite sa na PRIEBEH PROJEKTU.

 

Na projekte spolupracujeme s Hvězdárnou Valašské Meziříčí a Maďarskou astronautickou spoločnosťou. Projekt prebieha od 25.1.2021 do 31.12.2021 a je financovaný Višegrádskym fondom v rámci programu Presadzovanie myšlienok udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

 

Informácie budú dopĺňané priebežne počas trvania projektu.