Považujeme za veľmi dôležité zvyšovať u detí, mládeže, ale aj verejnosti záujem o vesmír a kozmické technológie. Preto chodíme prednášať na základné, stredné, ale aj vysoké školy, verejne udalosti a iné podujatia.

Ponúkame jednoduché príspevky a aktivity pre najmladšie deti už od predškolského veku, ale tiež zaujímavé kurzy a príležitosti pre mládež, ktorá sa chce venovať výskumu vesmíru, technológiám a inováciám.

Výskum vesmíru je na Slovensku mnohokrát mylne vnímaný ako „príliš drahá zábava“, ktorú si môžu dovoliť iba najbohatšie štáty sveta. Ľudia častokrát nevedia, aký zmysel má do vesmíru lietať, alebo ako by sa mohlo Slovensko do výskumu vesmíru zapojiť. Preto na rôznych podujatiach, konferenciách či priamo v slovenských médiách obhajujeme vesmírne aktivity ako zdroj vedeckého a ekonomického rozvoja, ktorý má praktické dôsledky na kvalitu života — či už vo forme technických inovácií (napr. satelitná navigácia, telekomunikácie, meteorológia, a pod.) alebo prenosu technológií do iných odvetví ľudskej činnosti (napr. do medicíny, poľnohospodárstva, atď.)

V SOSA združujeme skúsených motivátorov a popularizátorov kozmických tém. V prípade, že Vás naše popularizačné aktivity zaujali, radi prídeme prednášať aj na Vaše podujatie.

Máme skúsenosti s prípravou aktivitít aj pre najmenších astronautov 🙂

V prípade záujmu o prednášku nás kontaktujte na info@sosa.sk