SOSA sa spoločne so združením Slovenské planetáriá podieľa na príprave planetária v Bratislave na nábreží Dunaja. Záleží nám na tom, aby viac než 500 škôl a obyvatelia bratislavského kraja mohli navštevovať moderné zariadenie na popularizáciu astronómie a prírodných vied.
V roku 2019 sme dokončili projektovú dokumentáciu pripravovaného planetária v spolupráci s investorom nového komplexu budov na dunajskom nábreží. Intenzívne spolupracujeme aj s magistrátom mesta Bratislavy na príprave prevádzkového režimu planetária a pokračujeme v osvetových podujatiach pre verejnosť.

Najviac viditeľnou súčasťou týchto popularizačných aktivít sú verejné astronomické pozorovania s ďalekohľadmi na nábreží Dunaja aj na špeciálnych podujatiach, čím podporujeme povedomie o astronómii vo verejnom priestore.