Projekt je zameraný na výrobu repliky zariadenia OpenDSKY, ktoré slúžilo na navádzanie rakiet počas éry Apollo. Každá misia disponovala dvomi zariadeniami, pričom jedno bolo umiestnené vo veliteľskom module a druhé v lunárnom module.

Aktuálne sa podarilo projekt skompletizovať na úrovni elektroniky, aktívne funguje demo. Ďalej je potrebné sa venovať nastaveniu firmware a dokončiť osadenie fólií s potlačou a tlačidel. Pre ďalšie pokračovanie v projekte je nutné vytvoriť vhodný softvér, ktorý bude simulovať niektorú z reálnych alebo vymyslených misii.

 

Časová náročnosť: Približne 8 hodín trvalo naštudovať a vyhľadať súčiastky. Ďalších 8 hodín zabralo pajkovanie oboch kusov a 2 hodiny vytvorenie 3D modelu tlačidiel.

Finančné náklady: 315,07 € z rozpočtu SOSA