Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) v spolupráci s Ústavom chemie a biochemie (MENDELU, Brno) v rámci projektu Near Space: faster and further 2022 vypustila 14.5.22 stratosférický balón. Štartovalo sa skoro ráno z hvezdárne v Partizánskom. Cieľom projektu bol unikátny “maratón”, ktorý štyrom tímom z V4 – Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko, poskytol výnimočnú šancu otestovať si programovacie schopnosti, pracovať v interdisciplinárnych tímoch, zdieľať si vzájomne skúsenosti, nadväzovať kontakty, ale hlavne zažiť troška “vesmírnej” zábavy! A aby mali samotné tímy motiváciu, prvé tri tímy s najvyššou dosiahnutou výškou si odniesli finančné odmeny!

Samotnému štartu predchádzali workshopy pre stredné školy a verejnosť, ktoré usporiadala SOSA za účelom vzdelávania a popularizácie vesmírnych aktivít. Nechýbali ani workshopy organizátora,  kde si tímy navzájom zdieľali svoje skúsenosti a taktiež získali how-know ako pripraviť stratosférickú sondu, na čo myslieť a čo nesmie “na palube” chýbať. Všetko ostatné na palube bolo na uvážení samotných tímov. Za slovenský tím poleteli do stratosféry dva vedecké a jeden náučno-polarizačný projekt.

Podrobný report si môžete prečítať na kozmonautika.sk.

 

Dátum uskutočnenia: 14.5.22

Doba riešenia: Marec – Máj 2022

Financované Visegrad Fund.

Celkový rozpočet: 1 690,38 e