Vedeli by ste žiť na Marse? Ak máte nápad, ako prežiť na červenej planéte, pripravte projekt na simulovanú marťanskú misiu.

Prestížna súťaž Misia Mars sa koná už tretí rok. Je určená pre študentov stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o prírodné vedy a techniku a majú ambície využiť svoje vedomosti aj za hranicami Zeme. Pripravte projekt, zaregistrujte ho a predstavte v krátkom videu. Ak odborná porota vyberie práve ten váš, môžete sa tešiť na astronomické ceny!

Pri tvorbe projektu sa môžete inšpirovať experimentmi z minulých ročníkov súťaže, počas ktorých študenti využili biologický odpad výskumníkov na tvorbu recyklovanej vody na hydroponické (bez pôdy v roztoku) pestovanie rastlín na stanici, či zisťovali, aký vplyv má rozdielna gravitácia a množstvo slnečného svitu na úrodnosť ľuľka zemiakového na Marse. Celosvetový ohlas i úspech zaznamenal víťazný experiment Misie Mars 2, ktorý  sa zameral na využitie ľudských vlasov a ochlpenia ako hnojiva pre pestovanie rastlín počas vesmírnych misií.

Všetky informácia a podrobnosti sú k dispozícií na stránke www.misiamars.sk

AKTUÁLNE JE MOŽNÉ PRIHLASOVAŤ PROJEKTY V TERMÍNE 18. február – 9. máj 2021!

 

*Súťaž organizujú Slovenské elektrárne v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA), Asociáciou pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI) a magazínom o vede a technike Quark.