Doprajte vašim deťom zábavu aj vzdelanie v jednom. Množstvo aktivít, zábavy a predovšetkým výučba anglického jazyka hravou komunikačnou metódou na ne čakajú každý deň, od pondelka do piatka od 8:00 – 16:00 hod.

Nie je to však ako v škole, pretože pod vedením našich lektorov sa interaktívnou formou deti ponoria do angličtiny na celý týždeň. Každý deň sa týka jednej témy, na ktorú robíme spoločný projekt. Poobedné pohybové aktivity v Jablonci a okolí spájajú učenie a zábavu. Deti sú tak v kontakte s angličtinou celý deň! Obsah interaktívnych lekcií je zostavený podľa najnovších trendov spol. CAMBRIDGE, ktorá je garanciou kvalitného vzdelávania. 

Dieťa celkovo absolvuje približne 25 hodín interaktívnej a zábavnej angličtiny za týždeň!

Cena za turnus je 130€/dieťa, prihlášku nájdete tu.
Prihláška je záväzná až po úhrade poplatku.

 

Denný harmonogram:
7:45 – 8:15 registrácia detí
8:15 – 9:00 predstavenie témy dňa, krátka edukačná aktivita, osvojovanie si nových slovíčok a fráz
9:00 – 10:00 kreatívna činnosť, využívanie získanej slovnej zásoby
10:00 – 10:30 desiata
10:30 – 12:00 pohybová aktivita / prechádzka / šport
12:00 – 12:30 obed
12:30 – 14:00 letná čitáreň – čítanie z knihy zodpovedajúcej téme dňa, práca s textom, relax
14:00 – 15:30 edukačná aktivita a tvorivé dielničky
15:30 – 16:00 príchod rodičov

Jedálny lístok:
čoskoro doplníme