Prvý letný tábor je pre dieťa veľká vec! Náš denný tábor je ideálnym prvým krokom do sveta letných táborov, ktorý berie ohľad na potreby detí v tomto veku. Plne sme prispôsobili program, aktivity aj denný harmonogram tak, aby sa deti cítili príjemne, mali čas na hry, učenie, zábavu, aj relax.

Ráno začneme témou dňa, hrou a krátkou vzdelávacou aktivitou. Budeme spoločne tvoriť, vytvárať rôzne spoločné, aj individuálne práce. Samozrejme, na deti čaká aj množstvo športových a pohybových aktivít, ktoré po výdatnom obede vystrieda relax.

Ak je Vaše dieťa zvyknuté popoludní spávať, po obede sa prezlečie a uloží na pripravené lehátko. Niektorí rodičia chcú, aby ich dieťa spalo, lebo inak je mrzuté, unavené a pod., iní rodičia zas rozhodnutie nechávajú na dieťati, ak chce, nech spí, ak nechce, nemusí. Ak je Vaše dieťa „nespavec“, môže len relaxovať počas toho, ako bude lektorka čítať z knihy podľa aktuálnej témy dňa, prípadne sa môže hrať, kresliť, tvoriť. 

Popoludní sa opäť budeme venovať hrám, športu, tvoreniu a najmä, učeniu hrou!

Je našim cieľom, aby si deti z tábora odniesli okrem pozitívnej skúsenosti a krásnych zážitkov aj vedomosti a zručnosti, ktoré budú bežne využívať medzi doma, medzi kamarátmi, v materskej, alebo základnej škole.

Vieme, že každé dieťa je iné a preto k ich potrebám budeme pristupovať maximálne individuálne.

Cena za turnus je 100€/dieťa, prihlášku nájdete tu.
Prihláška je záväzná až po úhrade poplatku.

Denný harmonogram:
7:45 – 8:15 registrácia detí
8:15 – 9:00 predstavenie témy dňa, krátka edukačná aktivita
9:00 – 10:00 kreatívna činnosť
10:00 – 10:30 desiata
10:30 – 12:00 pohybová aktivita / prechádzka / šport
12:00 – 12:30 obed
12:30 – 14:00 poobedný spánok / letná čitáreň – čítanie z knihy zodpovedajúcej téme dňa, relax
14:00 – 15:30 edukačná a pohybová aktivita a tvorivé dielničky
15:30 – 16:00 príchod rodičov

Jedálny lístok:
čoskoro doplníme