Vzdelávanie

Pri rozvoji vesmírnych aktivít v SR je dôležité pomáhať mladým ľuďom na Slovensku vzdelávať sa v oblasti kozmického výskumu a inžinierstva. SOSA ich chce preto inšpirovať, aby sa zamysleli nad potenciálom kozmického výskumu. Chceme ukázať, aké sú možnosti, prípadne pomôcť smerovať ďalšie kroky vo vzdelaní. Motivovať mladých, aby rozvinuli svoj potenciál a ukázali, že aj naša krajina má veľmi veľa šikovných inžinierov a vedcov.

EXPEDÍCIA MARS 2014

Naším nosným vzdelávacím projektom je medzinárodná súťaž EXPEDÍCIA MARS. Súťaž, ktorá už od roku 2004 pomáha hľadať ľudí so záujmom o kozmické odbory a vychovávať mladú generáciou kozmických špecialistov. Ide o jedinečnú súťaž v rámci celej Európy, a pre Slovensko má pri našich snahách o vstup do štruktúr ESA veľmi dôležitú úlohu.

Stredoškolský predmet Kozmonautika

Prvou lastovičkou kozmického vzdelávania v rámci stredných škôl na Slovensku je Gymnázium M. Hodžu v Sučanoch, kde sa od školského roku 2010/2011 vyučuje voliteľný predmet „Základy kozmonautiky“ s týždennou dotáciou 90 minút (2×45 minút). Osnovu predmetu si môžete stiahnuť tu.

V roku 2015 sme po prvý krát rozbehli aj vlastný krúžok „Kozmonautika pre stredné školy“ na bilingválnom gymnáziu C.S.Lewisa v Bratislave.

Vysokoškolské štúdium

V prípade záujmu, o smery kozmické štúdia na vysokej škole, existuje viacero možností. V rámci magisterského stupňa štúdia sa dajú v SR študovať príbuzné odbory, ako astronómia, astrofyzika, kozmická fyzika, alebo fyzikálne inžinierstvo, či už na FMFI UK v Bratislave, UPJŠ v Košiciach, a pod. Chystá sa aj zavedenie odboru kozmické inžinierstvo v rámci medzinárodného programu „Space Master„. Na ČVUT v Prahe tiež existuje študijný predmet „Základy kosmonautiky“ ako aj odbor „Letecké a kosmické systémy“ . Kvalitné vzdelanie možno tiež získať na International Space University v Štrasburgu.

Komunitný seminár NoGravity

SOSA organizuje aj neformálne víkendové stretnutie záujemcov o novinky a diane v kozmonautike formou trojdňového seminára s názvom NoGravity. Táto konferencia je určená pre všetkých záujemcov o kozmické vedy, či už odborníkov, alebo laikov.

Prvý ročník NoGravity sa uskutočnil v termíne 3. – 5. októbra, v spolupráci s Hvezdárňou vo Valašském Meziříčí.


Prednášky

Snažíme sa tiež pozdvihnúť povedomie slovenskej mládeže v oblasti kozmonautiky a kozmických vied a to už od základných škôl. Na to nám slúžia tematické vedecko – popularizačné prednášky, tradične v termínoch spojených s kozmickými výročiami. Každoročne spolupracujeme v rámci Slovenska na celosvetových podujatiach Medzinárodný deň kozmonautiky (12. apríl) a Svetový kozmický týždeň. Ak máte záujem o spoluprácu na týchto podujatiach, alebo nám jednoducho chcete pomôcť s propagáciou, tak nám prosím napíšte na adresu michal.vojsovic@sosa.sk .