SLOVAK ORGANISATION FOR SPACE ACTIVITIES

Follow us to the boundaries of the universe and fulfill your dreams

Popularizácia a vzdelávanie

Popularizujeme vedu a výskum, vzdelávame, prezentujeme a dávame život novým ideám a nápadom

Technologické projekty

Vyvíjame nové technológie a realizujeme vlastné technologické projekty, ako napríklad projekt 1. slovenskej družice skCUBE

Slovensko a vesmír

Priviedli sme Slovensko do Európskej vesmírnej agentúry (ESA), spájame vesmírnu komunitu v SR a pomáhame rozvíjať potenciál slovenských subjektov v oblasti SPACE