Popularizácia

Jedným zo základných dlhodobých cieľov SOSA je popularizovať vesmírne aktivity v slovenskej verejnosti. Výskum vesmíru je totiž na Slovensku mnohokrát mylne vnímaný ako „príliš drahá zábava“, ktorú si môžu dovoliť iba najbohatšie štáty sveta. Ľudia častokrát nevedia, aký zmysel má do vesmíru lietať, alebo ako by sa mohlo Slovensko do výskumu vesmíru zapojiť. Preto na rôznych podujatiach, konferenciách či priamo v slovenských médiách obhajujeme vesmírne aktivity ako zdroj vedeckého a ekonomického rozvoja, ktorý má praktické dôsledky na kvalitu života — či už vo forme technických inovácií (napr. satelitná navigácia, telekomunikácoe, meteorológia, a pod.) alebo prenosu technológií do iných odvetví ľudskej činnosti (napr. do medicíny, poľnohospodárstva, atď.)

V prípade, že Vás naše popularizačné aktivity zaujali, radi prídeme prednášať aj na Vaše podujatie [kontakt].

Navštíviť môžete aj naše facebook stránky: SOSA, Slovensko patrí do ESA, Kozmonautika,

Popularizačné rozhovory s niektorými členmi SOSA:

 


Členovia SOSA v relácii „Rozhovory cez polnoc“ na TA3 (február 2014)

pravda
Aktivity SOSA vo víkendovej prílohe denníka Pravda (apríl 2014)


Prednáška o význame vesmírnych aktivít na TEDx 2012 (júl 2012)


Predseda SOSA v relácii „Debata“ na TA3 (apríl 2012)


K dispozícii sú aj naše staršie popularizačné výstupy z rokov 2009-2012.