Partneri

Miesto vzniku organizácie i jej pionierskejho projektu - stratosférického balóna Julo2. Náš "launch pad", odkiaľ štartujú naše sondy do blízkeho vesmíru.
Jedna z najaktívnejších hvezdární v Českej republike a náš zahraničný partner, s ktorým realizujeme projekty Společně do stratosféry, No Gravity a ďalšie.
Moderná slovenská univerzita so záujmom o rozvoj kozmických aktivít v SR. Nositeľ projektu prvej slovenskej družice skCube.
Najskúsenejší a najaktívnejší domáci ústav na poli vývoja kozmických technológií, s viac než štyridsaťročnou históriou a desiatkami prístrojov na rôznych vesmírnych sondách.
Miesto, kde študovali obaja naši kozmonauti - Vladimír Remek i Ivan Bella. Bývalá vojenská, dnes civilná škola, s bohatou históriou a veľkým potenciálom pre rozvoj kozmických aktivít v SR.
Partner projektu prvej slovenskej družice skCube, kde je na Fakulte elektrotechniky a informatiky umiestnené aj jedno z našich vývojových laboratórií - tzv. "SpaceLab".