Dr. Michaela Musilová, MSci.

Dr. Michaela Musilová, MSCi.

Michaela Musilova is an astrobiologist with a research focus on life in extreme environments (extremophiles). Similar life could potentially be found on other planetary bodies, such as Mars, which is why extremophiles are very important for the search for extraterrestrial life. Michaela holds a PhD degree from the University of Bristol (UK) and she studied and conducted research at University College London (UK), the California Institute of Technology (USA), Chiba University (Japan) and others. Michaela is also a graduate from the International Space University (ISU)’s Space Studies Program, 2015. Michaela’s astrobiology and space research experience includes: working on astrobiology and planetary protection research projects at the NASA Jet Propulsion Laboratory; simulating lunar and planetary surfaces through NASA’s and the UK Space Agency’s MoonLite project; searching for exoplanets at the University of London Observatory; and being an analogue astronaut at the Mars Desert Research Station, USA (2014 & 2017). She is currently the Chair of the Slovak Organisation for Space Activities (SOSA), a visiting lecturer for ISU and the senior research adviser for Mission Control Space Services Inc.. Michaela returned to Slovakia to try to increase the number of space-related research/industry in the country, improve SOSA’s international collaborations and develop astrobiology research there. She also enjoys participating in STEAM outreach activities from teaching at schools, giving public presentations, to working with the media and more, as well as encouraging people to pursue their dreams.

Ako jedna z mála zakúsila aké je to byť astronautom žijúcim na Marse. Michaela totiž v roku 2014 absolvovala simulovanú misiu na Marťanskej púštnej výskumnej stanici (Mars Desert Research Station), v USA a v roku 2017 sa na “Mars” opäť vrátila ako commander, veliteľka, celej misie. Jej vedeckým smerom je astrobiológia so zameraním na extrémofily – organizmy žijúce v extrémnych podmienkach, ako sú oceánske priekopy, pevninské ľadovce a pod. Práve takéto organizmy by sme mohli najsť na iných planetárnych telesách vo vesmíre. Svoj výskum robila na California Institute of Technology (USA), University College London (UK), University of Bristol (UK), Chiba University (Japonsko) a na iných miestach po svete. Získala tak isto výskumný grant pre prácu priamo v NASA Jet Propulsion Laboratory (USA), spolupracovala na viacerých projektoch Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a aj pre Londýnske Observatórium. Nedávno sa vrátila Slovensko s túžbou pomôcť rozvinúť slovenský vesmírny výskum a priemysel spolu so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA), ktorej je predsedníčkou. Momentálne okrem práce v SOSA je prednášajúcou výskumníčkou pre International Space University a konzultantkou pre niekoľko zahraničných firiem, ako napríklad Mission Control Space Services Inc.. Jej veľkým snom je v budúcnosti spolupracovať na vesmírnej misii, snáď aj so zapojením Slovenska, ktorej cieľom bude nájsť život v mimozemskom priestore.