Dr. Michaela Musilová, MSci.

Dr. Michaela Musilová, MSCi.

Ako jedna z mála zaskúsila aké je to byť astronautom žijúcim na Marse. Michaela totiž v roku 2014 absolvovala simulovanú misiu v Mars Desert Research Station v USA. Jej vedeckým smerom je astrobiológia so zameraním na extrémofily – organizmy žijúce v extrémnych podmienkach, ako sú oceánske priekopy, pevninské ľadovce a pod. Práve takéto organizmy by sme mohli najsť na iných planetárnych telesách v našej Slnečnej sústave. Svoj výskum robila na California Institute of Technology (USA), University College London (UK) a University of Bristol (UK). Získala tiež výskumné štipendium pre prácu priamo v NASA Jet Propulsion Laboratory (USA), spolupracovala aj na viacerých projektoch ESA (viz napr. projekt MoonLITE). Jej veľkým snom je v budúcnosti spolupracovať na vesmírnej misii, ktorej cieľom bude nájsť život v mimozemskom priestore. O svojom výskume Michaela rozprávala aj na podujatí „Vede v centre“ v CVTI SR. Môžete si pozrieť aj profilový rozhovor na stránkach denníka N.