Expedícia Mars je unikátny česko-slovenský projekt s kozmonautickou tematikou určený pre nadaných žiakov a študentov vo veku 13-18 rokov. Tí súťažia v rámci jednej z piatich odborností – Astronóm, Architekt, Dokumentarista, Lekár a Inžinier. Účastníci počas celého ročníka rozvíjajú svoje odborné i sociálne kompetencie. Každý rok Expedícia Mars poskytne 10 najvhodnejším účastníkom zázemie a podporu pre ich začínajúcu vedeckú kariéru. Päť z nich dokonca absolvuje viac ako 100-hodinový simulovaný let na Mars.