Stratosferický balón

Popis a krátka história vzniku projektu

Projekt lietania do stratosféry pomocou meteorologických balónov bol prvým technologickým projektom Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA). Nápad vznikol v roku 2008 po vzore prvých podobných projektov, ktoré boli realizované v USA. Projekt získal názov skBalloon. Hlavnou ideou projektu bolo nadchnúť mladých ľudí a technikov pre vesmír a vesmírne technológie a takýmto spôsobom ukázať, že aj Slovensko sa môže podieľať na kozmickom výskume a že to nie je žiadne sci-fi. Cieľom bolo vyvinúť sondu, ktorá dokáže opakovane lietať na hranicu vesmíru, t.j. do stratosféry do výšok približne 35-40km a do tejto výšky vynášať náklad v podobe vedeckých a technologických experimentov. Projekt skBalloon je stále veľmi aktívny. V roku 2013 prerástol aj do medzinárodnej spolupráce a zároveň na jeho základoch vznikla aj prvá spin-off firma „GoSpace, ktorá ponúka komerčné lety do stratosféry. Technici ktorí s týmto projektom vyrástli a získali skúsenosti v dnešných dňoch pracujú aj na vývoji 1. slovenskej družice skCube.

Tradičným miestom pre vypúštanie sond JULO sa stala Hvezdáreň v Partizánskom. Na tomto mieste by sme radi vyjadrili poďakovanie p. riaditeľovi Vladimírovi Mešterovi a pracovníkom hvezdárne za ich podporu a čas, ktorý tomuto projektu venovali. Bez nich by nikdy nemohol byť úspešný.

JULO1 – naša prvá sonda a prvý let

Približne po dvojročnom vývoji a niekoľkých pracovných workshopoch nastal 10. októbra 2010 čas vypustenia našej prvej sondy – JULO1.  Jej cieľom bolo overiť všetky princípy a technológie, ktoré sme vymysleli a vyvinuli pri reálnom lete do stratosféry. JULO1 bol do poslednej skrutky kompletne vlastný návrh ako po hardwarovej tak aj po softwarovej stránke. Nepoužili sme žiadne komerčné hotové moduly. V priebehu vývoja sme do tímu získavali nové a nové cenné posily z radov študentov technických škôl, dlhoročných odborníkov z praxe, ako aj zanietených a technicky zdatných „amatérov“. Väčšina tímu spolupracuje na projekte do dnešných dní.

img_3478 img_3524 JULO1 Gondola JULO1 krátko po štarte

Ako sa na prvý let patrí, počas letu sme sa stretli s rôznymi problémami, ktoré sa ale podarili vyriešiť a sondu sme po týždni našli na vypočítanom mieste dopadu. Na základe týchto výsledkov sme začali pracovať na novej, zdokolanej sonde JULO2.

Najzaujímavejšie experimenty a technológie na palube JULO1:

 • CRD (Cosmic Ray Detector) – meranie koincidencií pomocou dvoch geiger-muller trubíc
 • Vlastný komunikačný protokol
 • Terminátor – slúžil na oddelenie zvyškov prasknutého balóna
 • DPB – detektor prdlého balóna
 • Na palube boli tiež senzory na meranie klasických aerologických veličín (teplota, tlak, vlhkosť) a web kamery pre snímanie obrázkov
Ukážka dát z palubných akcelerometrov na palube JULO1

Ukážka dát z palubných akcelerometrov na palube JULO1

JULO2 – veľký úspech a 7 letov na hranicu vesmíru

S návrhom sondy JULO2 sme začali okamžite po vyhodnotení dát z predošlého letu. Vedeli sme, čo vylepšiť a spolu s víziou projektu 1. slovenského satelitu sme sa rozhodli, že základná filozofia a design sondy sa bude približovať práve satelitu typu cubesat. Veľký dôraz sme kládli najmä na redundantnosť systémov aby sme minimalizovali riziko straty sondy. Zároveň sme zvolili modulárny design, aby bolo možné sondu upgradovať ďalšími systémami a aby bolo možné jednoducho k sonde pripojiť vedecký, alebo technologický experiment.

Sonda JULO2 slávila veľký úspech, nakoľko sa pomocou nej realizovalo 7 letov a neunikla ani pozornosti médií. Dokonca v podobe umeleckého diela bola niekoľko mesiacov vystavená v Nitrianskej galérii v rámci výstavy „Skúsime to cez vesmír“. Aktuálne sonda „odpočíva“ v SOSA priestoroch na Zámockej ulici, kde si ju kedykoľvek môžete prísť pozrieť.

probe 557607_429235010436704_1586592792_n julo22-1 julo22-2

Zoznam letov so sondou JULO2

 • Misia JULO2 – Websupport (14. apríl 2012)
 • Misia JULO2 Flight 2 – Prvý košičan vo vesmíre (12. január 2013)
 • Misia JULO2 Flight 3 – Markíza/SuperStar (4. február 2013)
 • Misia JULO2 Flight 4 – Raiman Production (6. apríl 2013)
 • Misia JULO2 Flight 5 – Kofola (22. jún 2013)
 • Misia JULO2 Flight 6 – Hitchhiker Films (3. augusta 2013)
 • Misia JULO2 Flight 7 – O2 máňuška (12. septembra 2013)

Vychutnajte let O2 máňušky do stratosféry:

JULOX (SDS) – tretia generácia sondy a projekt „Společně do stratosféry“

V spolupráci s našim zahraničným partnerom – Hvězdárnou vo Valašském Meziříčí – sme sa v roku 2013 pustili do realizácie spoločného projektu s názvom „Společně do stratosféry“. Cieľom spoločného projektu je rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti vzdelávania v prírodných vedách a technike netradičnými formami. Realizovaný projekt si okrem iného kladie za cieľ spoločným úsilím obidvoch partnerov pripraviť a vypustiť celkovo štyri stratosférické balóny s pripravenými experimentami. Prvé dva z letov slúžili k overeniu technológií a novej sondy JULO-X a zároveň na palube niesli aj vedecké experimenty.  Ďalšie dva lety boli určené k vypusteniu študentských experimentov vybraných v rámci súťaže.


eufond-logo

Realizované lety v rámci projektu SDS:

 • SDS01 TONDA (30. novembra 2013)
 • SDS02 (14. decembra 2013)
 • SDS02A BELLA (22. apríla 2014)
 • SDS03 (30. mája 2014)
 • SDS04 (22. júna 2014)

sds-1 sds-sds02-13-1387138284 sds2a-st-1398329627 infoplakaty-publicity-sds-A1-webuvod

SOSA Spin-off

Na základe úspechu letov do stratosféry a sondy JULO v roku 2013 vznikla oficiálne prvá SOSA Spin-off firma s názvom GoSpace, s.r.o.

logo22