Prvá slovenská družica

Vlajkovým projektom SOSA je stavba prvej slovenskej družice s názvom „skCUBE“. Jedná sa o projekt navrhnutia, skonštruovania, vypustenia do vesmíru, riadenia a následného spracovania dát družice typu CubeSat, o rozmeroch 10 cm x 10 cm x 10 cm a váhe 1 kg.

Hoci sa slovenskí odborníci podieľali na vývoji československých satelitov radu Magion v 70. rokoch minulého storočia, a aj keď sú slovenské prístroje konštruované aj dnes do zahraničných družíc, od získania samostatnosti v roku 1993 naša krajina zatiaľ nevypustila na obežnú dráhu teleso, ktoré by bolo kompletne navrhnuté, skonštruované a riadené z územia Slovenskej republiky.


Ilustrácia prvej slovenskej družice skCUBE na obežnej dráhe Zeme. 

Viac informácií nájdete na projektovej stránke skCUBE.sk

Nositeľom projektu je Žilinská univerzita v Žiline, ktorá v spolupráci s leteckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach a Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity pracuje na projekte od roku 2012. Finančne sa rozhodli družicu podporiť aj Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo dopravy SR a Úrad vlády SR.

Ciele projektu

  • Skonštruovať a vypustiť prvý slovenský satelit na obežnú dráhu Zeme.
  • Nasmerovať slovenský priemysel na cestu vývoja a konštrukcie vesmírnych technológií.
  • Podporiť snahu Slovenskej republiky stať sa plnohodnotným členom Európskej vesmírnej agentúry ESA
  • Motivovať mladých ľudí pre štúdium a uplatenie sa v technických odboroch.
  • Zviditeľniť Slovensko na poli technologického dobývania vesmíru.
  • Realizácia vedeckých experimentov na palube vesmírnej družice v rámci aktivít slovenskej akademickej obce.