Služby

Popularizácia a vzdelávanie

Popularizačné prednášky a prezentácie

Jedným zo základných dlhodobých cieľov SOSA je popularizovať vesmírne aktivity v slovenskej verejnosti. Výskum vesmíru je totiž na Slovensku mnohokrát mylne vnímaný ako „príliš drahá zábava“, ktorú si môžu dovoliť iba najbohatšie štáty sveta. Ľudia častokrát nevedia, aký zmysel má do vesmíru lietať, alebo ako by sa mohlo Slovensko do výskumu vesmíru zapojiť. Preto na rôznych podujatiach, konferenciách či priamo v slovenských médiách obhajujeme vesmírne aktivity ako zdroj vedeckého a ekonomického rozvoja, ktorý má praktické dôsledky na kvalitu života — či už vo forme technických inovácií (napr. satelitná navigácia, telekomunikácie, meteorológia, a pod.) alebo prenosu technológií do iných odvetví ľudskej činnosti (napr. do medicíny, poľnohospodárstva, atď.)

V SOSA združujeme skúsených motivátorov a popularizátorov kozmických tém. V prípade, že Vás naše popularizačné aktivity zaujali, radi prídeme prednášať aj na Vaše podujatie. Máme skúsenosti s prípravou aktivitít aj pre najmenších astronautov 🙂

Navštíviť môžete aj naše facebook stránky: SOSA, skCUBE – prvá slovenská družica, kozmonautika.sk

Na tejto adrese (TBD) nájdete fotografie a videá z našich akcií.

 


Vývoj a výroba

Návrh, vývoj a výroba elektroniky

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity Vám ponúka široké množstvo výskumno-vývojových služieb v oblasti vývoja, výroby a testovania elektroniky, programovania mikroprocesorov a návrhu komplexných systémov. Naši technici získali skúsenosti počas vývoja 1. slovenskej družice. TBD

Testovanie zariadení v podtlakovej komore

TBD

Simulátor GPS

TBD

Centrifúga – lineárne preťaženie až do 20G

TBD

Helmholtzove cievky –  magnetické pole

vzduchové ložisko – kalibrácia magnetometrov, polohovanie nanosatelitov

Služby pozemnej rádiovej stanice

TBD

CNC frézovanie

TBD


Projektové poradenstvo

Jeden z úspechov Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA) je aj pomoc pri začlenení Slovenskej republiky do Európskej vesmírnej agenúry (ESA). V roku 2015 SR pristúpila k ESA ako tzv. európsky spolupracujúci štát. Vďaka tomu ESA každoročne vyhlasuje výzvy na predkladanie projektov pre slovenské firmy a vedecko-výskumné subjekty. SOSA má skúsenosti s podobnými projektami a v minulosti vďaka grantu ministerstva školstva pomáhala s administratívno-technickým zabezpečením týchto výziev. Tieto skúsenosti ponúka slovenským firmám, ktoré majú záujem v budúcnosti podávať podobné projekty.

SOSA zároveň združuje odborníkov na témy akými sú napríklad družicová navigácia, prípadne diaľkové pozorovanie Zeme. Preto aktívne propaguje, pomáha a poskytuje zázemie záujemcom v súťažiach ESNC (European Space Navigation Competition) a Copernicus Masters.

V neposlednom rade, SOSA poskytuje informácie firmám a výskumno-vývojovým subjektom aj vo výzvach súvisiacich s vesmírom programu Horizont 2020.

Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa projektových výziev alebo súťaží zameraných na kozmické technológie, kontaktuje nás na adrese info (zavináč) sosa.sk, prípadne na telefónnom čísle: +421 944 491 119. Svoj odkaz môžete zaslať aj prostredníctvom formulára na stránke Kontakty.

 


Informačný portál

Na adrese kozmonautika.sk pre Vás pripravujeme čerstvé novinky z oblasti kozmických technológií, kozmonautiky a astronómie. Všetky výzvy týkajúce sa vesmíru určené pre  študentov, vedecko-výskumné pracoviská a firmy nájdete na jednom mieste.