SchoolSAT

SchoolSAT je maketa cubesatu v štandardných  rozmeroch 10 x 10 x 10 cm, ktorý sa bude skladať z troch dosiek – palubný počítač, zdroj napájania a doska senzorov. K tomu patrí samozrejme aj skelet, spojovací materiál, počítačový softvér a manuál.
Všetko pripravené tak, aby ste si mohli vyskúšať postaviť svoju vlastnú „družicu“!

Študenti stredných a vysokých škôl, či nadšenci do technológií si môžu SchoolSAT poskladať,
spustiť a testovať, experimentovať, skúšať. Fantázií sa predsa medze nekladú.

 

Na projekte spolupracujeme s Hvězdárnou Valašské Meziříčí a Maďarskou astronautickou spoločnosťou. Projekt prebieha od 25.1.2021 do 31.12.2021 a je financovaný Višegrádskym fondom v rámci programu Presadzovanie myšlienok udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

 

Informácie budú doplnené priebežne počas trvania projektu.