Naše výsledky

Naša organizácia si kladie mnoho cieľov. Okrem konzultačnej činnosti v oblasti kozmických technológií, vývoja vlastných space technológií, popularizácie výskumu vesmíru a vzdelávania mládeže v tomto smere, dosiahla naša organizácia výsledky aj na poli vedeckého výskumu. Pre prehľadnosť uvádzame na tejto stránke sumár našich výsledkov a prác, ktoré s nimi úzko súvisia. Viac bližších informácií nájdete v jednotlivých podstránkach.

 

VEDECKÉ ČLÁNKY, PRÍSPEVKY NA VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH A VO VEDECKÝCH ZBORNÍKOCH

2016

 • Kliment Tomáš (2016) Kalibrácia magnetometra satelitu skCUBE, Letecká fakulta Technickej univerzity, Košice, Najlepšie doktoranské práce v rámci “Týždňa vedy na Slovensku” na TUKE konanú 16.11.2016 Link
 • Jakub Kapuš, Ondrej Závodský, Robert Lázslo, Slavomír Petrík, Jaroslav Erdziak, Rudolf Slošiar, Ľubomír Pasternák, Miroslav Šmelko, Pavol Lipovský, Tomáš Kliment, Tomáš Vaispacher, Martin Magyar (2016) First Slovak satellite skCUBE, Proceedings of the International Scientific Conference New Trends in Aviation Development  Article
 • Musilova, M., Tranter, M., Bamber, J.L., Takeuchi, N. and Anesio, A.M., (2016) Experimental evidence that microbial activity lowers the albedo of glaciers. Geochemical Perspective Letters 2, 106-116. doi: 10.7185/geochemlet.1611 Article
 • Musilová, M., Závodský, O., Kapuš, J., Slošiar, R., Mocák, M., Lászlo, R., Pasternák, L., Šmelko, M. And Lipovský, P. (2016) Very-low-frequency radio waves detector of the first Slovak satellite skCUBE. Proceedings of the 67th International Astronautical Congress (IAC) by the International Astronautical Federation (IAF), 26-30 September 2016 in Guadalajara, Mexico. Paper IAC-16.B1.3.9 34001 Abstract Article
 • Musilova, M., Tranter, M. and Anesio, A.M. (2016) Soil fertilisation by glacial microbial communities in a Martian analogue environment. Proceedings of the 67th International Astronautical Congress (IAC) by the International Astronautical Federation (IAF), 26-30 September 2016 in Guadalajara, Mexico. Paper AC-16- A1.5.6. 32058 Abstract
 • Reid, E., Battler, M., Faragalli, M., Musilova, M., Laufer, R., Edmundson, P., Visscher, P. and Steeves, G. (2016) Robotic planetary exploration analogue missions at the International Space University, latest results. Proceedings of the 67th International Astronautical Congress (IAC) by the International Astronautical Federation (IAF), 26-30 September 2016 in Guadalajara, Mexico. Paper IAC-16-E1.4.7 Abstract
 • Kapuš, J., Závodský, O., Lászlo, R., Erdziak, J., Slošiar, R., Šmelko, M., Lipovský, P., Pasternák, L., Magyar, M. and Musilová, M. (2016) First Slovak satellite skCUBE. Proceedings of the Small Satellites, System & Services Symposium (4S), 30 May – 3 June 2016 in Valletta, Malta. Article
 • Koukal J.; Srba J.; Lenža L.; Kapuš J.; Erdziak J.; Slošiar R.; STRATO 02/2015 The Perseids 2015 stratospheric balloon mission, The Journal of the IMO 44:1 (2016) Article
 • Slovak Academy Of Sciences, COSPAR, Slovak National Committee (2016) Design, development and construction of the first Slovak satellite skCUBE (SOSA) & Research on radiation-resistant microbes (Musilova, M., et al.). Space Research in Slovakia 2014 – 2015. ISBN 978 -80 -89656 -09 – 7, EAN 9788089656097 Article

2015

 • Musilova, M., Wright, G., Ward, J.M. and Dartnell, L.R., (2015) Isolation of radiation resistant bacteria from Mars-analogue Antarctic Dry Valleys by pre-selection, and the correlation between radiation and desiccation resistance. Astrobiology 15:12. doi:10.1089/ast.2014.1278 Article
 • Chudobova, D.; Cihalova, K.; Jelinkova, P.; Zitka, J.; Nejdl, L.; Guran, R.; Klimanek, M.; Adam, V.; Kizek, R. Effects of Stratospheric Conditions on the Viability, Metabolism and Proteome of Prokaryotic Cells.Atmosphere 2015, 6, 1290-1306. Article
 • Nejdl, L.; Zitka, J.; Cihalova, K.; Milosavljevic, V.; Moulick, A.; Zavodsky, O.; Heger, Z.; Kapus, J.; Lenza, L.; Adam, V.; Kizek, R. (2015) Fluorescence detection of carbon quantum dots assessed by stratospheric platform. Met.Nano 2: 3. Article
 • Lenza, L.; Kapus, J.; Zavodsky, O.; Erdziak, J.; Zitka, J.; Kizek, R.; Peciva, T. (2015) Project Together into the Stratosphere. Proceedings of the 22nd ESA Symposium on European Rocket and Balloon Programmes and Related Research, Tromso, Norway, 7-12 June 2015 (ESA SP-730, September 2015) edited by L. Ouwehand. ESA Communications, ESTEC, Noordwijk, The Netherlands. ISBN 978-92-9221-294-0. ISSN 1609-042X., p.641 Article
 • Šagátová, A., Magyar, M., Fülöp, M., Nečas, V. and Rafaj, M. (2015) Radiation hardness of commercial semiconductor devices for first Slovak cubesat. Proceedings of the 21th International conference on Applied Physics of Condensed Matter, June 24 – 26, 2015 – Štrbské Pleso, Slovakia. p.380 Article
 • Slačka, J. Autoreferát dizertačnej práce Riadiaci počítač slovenskej družice typu cubesat, Fakulta Elektrotechniky a Informatiky, Slovenská technická univerzita, 2015,  Article
 • Slačka, J. and Halás, , (2015) Safety Critical RTOS for Space Satellites. Proceedings of the 2015 International Conference on Process Control (PC), June 9–12, 2015 – Štrbské Pleso, Slovakia. p.250 Article
 • Kizek, R.; Lenza, L.; Kapus, J.; (2015) Zborník príspevkov: Přeshraniční centrum pro balónové a dálkově řízené robotické systémy. Mendelova univerzita v Brně. ISBN 978-80-7509-265-6 Article
 • Kizek, R.; Lenza, L.; Kapus, J.; Zborník príspevkov: Závěrečná konference projektu společně pro výzkum, rozvoj a inovace. Mendelova univerzita v Brně. ISBN 978-80-7509-296-0 Article

2011

 • Erdziak J.; Chrenko B.; Kapuš J.; Kocka M.; Drovina A.; Krpalek L.; Kutka A.; Slošiar R.; Zaťko M.; Project skBalloon, Slovak Organization for Space Activities; Proceedings of the 20nd ESA Symposium on European Rocket and Balloon Programmes and Related Research, Hyere, France, October, 2011. ESA SP-700. Edited by L. Ouwehand; ESA Communications Article

MEDIÁLNE VÝSTUPY

 • (pripravujeme)

 

VEREJNÉ POPULARIZAČNÉ AKCIE

 • (pripravujeme)

 

VÝROČNÉ SPRÁVY

 • Za rok 2014
 • Za rok 2015
 • Za rok 2016 – pripravuje sa