Naše výsledky

Naša organizácia si kladie mnoho cieľov. Okrem konzultačnej činnosti v oblasti kozmických technológií, vývoja vlastných space technológií, popularizácie výskumu vesmíru a vzdelávania mládeže v tomto smere, dosiahla naša organizácia výsledky aj na poli vedeckého výskumu. Pre prehľadnosť uvádzame na tejto stránke sumár našich výsledkov a prác, ktoré s nimi úzko súvisia. Viac bližších informácií nájdete v jednotlivých podstránkach.

VEDECKÉ ČLÁNKY, PRÍSPEVKY NA VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH A VO VEDECKÝCH ZBORNÍKOCH

MEDIÁLNE VÝSTUPY

VÝROČNÉ SPRÁVY