Simulátor

PPTS_spacecraft_(2010-2011_design)Tento projekt má za cieľ návrh a budovanie repliky plne funkčnej kabíny kozmickej lode. Dovoľuje modelovať kozmické lety podľa rôznych scenárov a taktiež testovanie kozmických lodí s rôznym pridaným vybavením (napríklad autopilot) v realistickom prostredí.

Medzi ďalšie ciele projektu je naučiť záujemcov základom kozmických letov, resp. dovoliť im pozrieť sa na rôzne časti Slnečnej sústavy z perspektívy pilota – kozmonauta, ako aj pozdvihnúť celkový spoločenský záujem o kozmické lety.

Rozlišujeme tri rôzne režimy fungovania simulátora:

  1. realisticky simulátor
  2. arkádny simulátor
  3. planetárium.

Každý z týchto režimov používa iné programové vybavenie.

1. Realisticky simulátor plne modeluje fyziku kozmickej lode. Ako fyzikálny modul používa EVDS spolu s  grafickým modulom EDGESpaceEngine, alebo X-Plane.

2. Arkádny simulátor používa zjednodušenú fyziku. Zjednodušuje veľa aspektov riadenia lode, dovoľuje ľahšie sa naučiť orbitálnu mechaniku. Taký simulátor môže byt vytvorený na základe hry Kerbal Space Program.

3. Planetárium zobrazuje let vesmírom bez použitia fyzikálneho modelovania, respektíve s použitím iba základného fyzikálneho modelovania. Dovoľuje ľuďom preskúmať Slnečnú sústavu, jej telesá a iné hviezdne systémy bez obmedzenia fyzikálnymi zákonmi. V podstate tento mód je len vizualizácia s vzdelávacou informáciou, ktorá sa zobrazuje na displejoch kozmickej lode. Vhodným softwarom na realizáciu tejto verzie je SpaceEngine.

Elektronika a mechanická konštrukcia týchto typov simulátorov sa môže líšiť podľa toho, kde presne má byť simulátor nainštalovaný a na aké účely ma slúžiť. Taktiež je možné realizovať všetky tri typy simulátora na báze jednej kabíny.

Na začiatok sa však sústredíme na vývoj realistického simulátora.


Vedúci projektu: Maxim Mizov