Projekty

Z veľkej časti sa naša činnosť zameriava na vývoj vlastných technologických projektov s vesmírnou tematikou, od veľkých a nákladných po relatívne malé R&D projekty.

 • Stratosferický balón

  Váš produkt, experiment, alebo logo vieme vyniesť do stratosféry. Vo výške 35 km je nebo čierne, Zem guľatá, 50 °C pod nulou a takmer úplné vákuum. Skrátka extrémne prostredie – ako vo vesmíre.
  Viac
 • Prvá slovenská družica

  Bude to malá, zato veľmi významná kocka. Iba 10 cm veľká, avšak naozajstná vesmírna družica Made in Slovakia. Bude fotiť Zem z výšky asi 400 km a prijímať veľmi dlhé rádiové vlny.
  Viac
 • Simulátor kozmických letov

  Chceli by ste si len tak zo zábavy zalietať vesmírom? Prípadne sa seriózne naučiť základy nebeskej mechaniky, navigácie, pristávania, či stretávania sa na obežnej dráhe? Vyvíjame pre Vás trenažér pilota kozmických lodí.
  Viac
 • STRATO-NANOBIOLAB

  Cezhraničný projekt v spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brne a Hvězdárnou Valašské Meziříčí, zameraný na ďalší vývoj stratosferických sond za účelom realizácie experimetov z oblasti nanotechnológií, molekulárnej biológie, telekomunikačnej techniky a ďalších.
  Viac
 • skRocket

  Projekt vývoja malého nosiča ARDEA s hybridným raketovým motorom, schopného vyniesť 2-kg náklad do výšky 120 km.
  Viac
 • SID Monitor

  SID monitor meria intenzity odrazených rádiových vĺn vzdialených VLF-vysielačov od ionosféry. Zmeny v zložení ionosféry sú veľmi dynamické a menia sa v reakcii na dopadajúce slnečné či kozmické žiarenie. Tieto zmeny sa označujú ako náhle ionosferické poruchy.
  Viac