Naše ciele

Popularizácia

Vesmír je veľmi zaujímavé miesto. Je to náš novodobý oceán, skrývajúci záhady a nové svety, a je plný nepoznaných možností a príležitostí. Oplatí sa investovať do jeho výskumu, pretože poznatky a výdobytky, ktoré vďaka tomu ľudstvo získava, majú nedozierne dôsledky na technologický pokrok a kvalitu nášho života. Preto na rôznych festivaloch, či v slovenských médiách popularizujeme výskum vesmíru.

Technologický vývoj

Raz vidieť je lepšie ako sto krát počuť. A niečo raz urobiť, je lepšie ako to sto krát vidieť robiť niekoho iného. Preto sa v SOSA venujeme vývoju vlastných technológií, súvisiacich s výskumom vesmíru. Či už sa jedná o vypúšťanie stratosferických balónov, stavbu prvej slovenskej družice alebo vývoj vlastného kozmického trenažéra, každá skúsenosť nás posúva o krok ďalej na ceste ku hviezdam.

Vzdelávanie

Vesmír je budúcnosť, a budúcnosť patrí mladej generácii. Venujeme sa preto aj vzdelávaniu detí a mládeže. Formou rôznych projektov a súťaží predstavujeme vesmír ako zdroj poznania, dobrodružstva a inšpirácie. Snažíme sa tak motivovať mladých ľudí k štúdiu matematiky, fyziky, a ďalších príbuzných oborov, nevyhnutných pre profesionálnu prácu v kozmickom odvetví.

Spolupráca s ESA

ESA (z angl. European Space Agency) – Európska vesmírna agentúra – je zjednodušene povedané “európska NASA”. V rámci nej spolupracujú takmer všetky štáty Európy na výskume vesmíru a na vývoji špičkových technológií, ktoré sú k tomuto výskumu potrebné. Slovensko má v tejto organizácii svoje neodškriepiteľné miesto, preto sa naša organizácia intenzívne venuje práve podpore spolupráce SR s ESA.

Vedenie organizácie

 • Michaela Musilová

  Predsedníčka organizácie
  musilovasosa.sk
  Tel.: +421 949 161 347
 • Jakub Kapuš

  Podpredseda
  kapussosa.sk
  Tel.: +421 944 491 119
 • Norbert Werner

  Podpredseda
  wernersosa.sk

Bližšie o niektorých členoch

Michaela Musilová

Ako jedna z mála zaskúsila aké je to byť astronautom žijúcim na Marse. Michaela totiž v roku 2014 absolvovala simulovanú misiu v Mars Desert Research Station v USA. Jej vedeckým smerom je astrobiológia so zameraním na extrémofily - organizmy žijúce v extrémnych podmienkach, ako sú oceánske priekopy, pevninské ľadovce a pod. Práve takéto organizmy by sme mohli najsť na iných planetárnych telesách v našej Slnečnej sústave. Svoj výskum robila na California Institute of Technology (USA), University College London (UK) a University of Bristol (UK). Získala tiež výskumné štipendium pre prácu priamo v NASA Jet Propulsion Laboratory (USA), spolupracovala aj na viacerých projektoch ESA (viz napr. projekt MoonLITE). Jej veľkým snom je v budúcnosti spolupracovať na vesmírnej misii, ktorej cieľom bude nájsť život v mimozemskom priestore. O svojom výskume Michaela rozprávala aj na podujatí „Vede v centre“ v CVTI SR. Môžete si pozrieť aj profilový rozhovor na stránkach denníka N.


Norbert Werner

Supermasívne čierne diery a ich vplyv na rozloženie hmoty vo vesmíre - aj tomuto sa v rámci výskumu venuje so svojim tímom Norbert. Tento mladý a veľmi talentovaný astrofyzik objavil horúci plyn vypĺňajúci vlákno tzv. „Vesmírnej pavučiny“, spájajúce dve kopy galaxií. Bol to významný objav, nakoľko väčšina hmoty tvorenej z atómov je práve vo forme tohto plynu, ktorý predtým nebol nikdy pozorovaný. Astrofyzikálne vzdelanie dostal na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Momentálne pôsobí ako samostatný vedecký pracovník v Ústave časticovej astrofyziky a kozmológie Stanfordskej univerzity v Kalifornii, USA, kde okrem iného spolupracoval na príprave americko-japonskej družice Astro-H.
Robert Vokál

Milovník lietania a extrémnych športov vo všeobecnosti. V blízkej dobe sa pravdepodobne po Ivanovi Bellovi ako druhý Slovák pozrie do vesmíru. Ako jeden z víťazov Axe Apollo Space Academy totiž zažije suborbitálny let do výšky 110 km na palube kozmickej lode XCOR Lynx . Robert, ktorého záľubou je okrem iného zbieranie adrenalínových zážitkov, je aj hlavným tvorcom nášho vzdelávacieho seminára NoGravity. Okrem toho sa verejnosti snaží všemožne ukázať, že ani vesmír pre nás nie je nedosiahnuteľný, keď človek naozaj chce a ide za svojimi túžbami.

Michaela Brchnelová

Nádejná mladá vedkyňa, ktorá sa už ako 17-ročná dokázala dvakrát presadiť medzi viac než 1700 účastníkmi najprestížnejšej celosvetovej súťaže mladých vedcov Intel ISEF. Venuje sa výskumu vysokoenergetických častíc, ktoré na Zem prichádzajú z našej Galaxie. Práve kozmické žiarenie predstavuje vysoké percento poškodenia satelitov na obežnej dráhe. Michaela sa okrem tohto výskumu venuje aj hľadaniu a vzdelávaniu budúcich mladých vedcov a to aj v rámci podujatia Expedícia MARS, ktorý v roku 2011 aj sama absolvovala. Je po nej pomenovaná aj planétka 31462 Brchnelova. Momentálne študuje Aerospace Engineering na Technickej univerzite v holandskom Delfte.