Náš Blog

James Webb Space Telescope

V dnešnej dobe najznámejší teleskop Hubblov vesmírny ďalekohľad HST vytvoril vo svojej 25 ročnej histórii nespočetné množstvo nám predtým nedosiahnuteľných záberov vesmíru, no napriek inováciam vybavenia ďalekohľadu a opravám sa jeho misia končí. Jeho nasledovníkom bude James Webb Space Telescope alebo JWST.

Čítať viac

Vesmírne technológie a ochrana obyvateľstva

Technológia pôvodne vyvinutá pre pozorovanie klimatických zmien v atmosfére Zeme z vesmíru bola prispôsobená na sledovanie priehrad a hrádzí. Pokročilá senzorová technika a systém na spracovanie dát používaný k sledovaniu kvality ovzdušia vo vesmírnej stanici Mir sa v súčasnosti používa ako inovatívny protipožiarny systém pre metro v Štokholme. Merania úrovne vodných hladín v záplavami ohrozovaných oblastiach v reálnom čase pomocou globálnych navigačných satelitných systémov pomáhajú lepšie predvídať povodne.

Čítať viac