Archívy autora: Miroslav Mocák

Nové európske gravitačné oči

Koncom 19. storočia dokázala fyzika vysvetliť väčšinu vtedy známých prírodných javov. Nikto vtedy ešte netušil, že k popisu mikrosveta atómov a častíc bude potreba kvantovej teórie a k presnejšiemu vysvetleniu gravitačného makrosveta teóriu relativity. Na začiatku 21. storočia sme možno v podobnej situácii i keď nemyslím si, že je potreba novej teórie. Áno, zdá sa, že o vesmíre okolo nás toho vieme veľmi veľa. To veľa je ale odvodené prevažne z pozorovania elektromagnetického žiarenia od rádiových vĺn, cez svetlo až po žiarenie gama. Problém je v tom, že v celom našom vesmíre takto žiari iba asi 5% jeho celkovej hmoty. Z čoho sa skladá a ako sa chová jeho temný zvyšok? Pomôcť zodpovedať túto otázku by nám v budúcnosti mali umožniť pozorovania gravitačných vĺn, na ktoré sa pripravuje aj Európa.

Cukríkový vesmír. Čierne cukríky reprezentujú tmavú energiu a tmavú hmotu vesmíru. Farebné cukríky predstavujú viditeľný vesmír (5%).

Cukríkový vesmír. Čierne cukríky reprezentujú tmavú energiu a tmavú hmotu vesmíru. Farebné cukríky predstavujú viditeľný vesmír (5%).

LISA Pathfinder a eLISA

Európska vesmírna agentúra ESA sa chystá do vesmíru vypustiť sondu LISA – Pathfinder, ktorej cieľom bude demoštrovať schopnosti novej technológie detekovať priamo gravitačné vlny. Ak všetko vyjde ako má, jej nasledovníkom bude vesmírne gravitačné observatórium eLISA. To by malo byť schopné pozorovania gravitačných vĺn, ktorých zdrojom sú dvojhviedy v našej galaxii Mliečnej ceste a binárne supermasívne čierne diery v iných galaxiách. Špekuluje sa aj o detekcii primordiálnych gravitačných vĺn, ktoré vznikli v ranných štádiách existencie vesmíru a gravitačných vĺn zo zdrojov, o ktorých nemáme zatiaľ ani tušenia.

eLISA (predstava)

eLISA (predstava)

Zdroj:

https://www.elisascience.org/

https://en.wikipedia.org/wiki/Evolved_Laser_Interferometer_Space_Antenna

 

Vesmírne technológie a bezpečnosť

Technológia detekcie zábleskov gamma, ktorá bola použitá na družici ESA Integral, sa v súčasnosti používa k detekcii a identifikácii radioaktívneho materiálu použiteľného k výrobe takzvaných špinavých bômb. Technológia vyvinutá ESA pre monitoring a kontrolu satelitov, akým bol napríklad Envisat, sa v súčasnosti používa v novom systéme ponúkajúcom vylepšené sledovanie ropných ťažobných platforiem na mori. Vesmírna technológia ESA umožňuje diskrétne skenovanie osôb za účelom nájsť skryté predmety, akými sú napríklad zbrane. Nový navádzací systém zaisťuje bezpečnosť na európskych cestách. Tento systém dokáže monitorovať pohyb stovky kamiónov obsahujúcich priemyselný odpad. Vlámačky, krádeže a vandalizmus predstavujú vážny problém na staveniskách. Nové vesmírne technologické riešenie odstránilo tieto problémy z agendy stavebných firiem.

Technológia detekcie gamma žiarenia, ktorá bola použitá na družici ESA Integral sa v súčasnosti používa k detekcii a identifikácii radioaktívneho materiálu použiteľného k výrobe takzvaných špinavých bômb.

ESA podporovala vývoj technológie pre astronomické pozorovania žiarenia gamma viac ako 40 rokov, a preto je jedným z jej úspechov aj vesmírne observatórium s názvom Integral, ktoré bolo vypustené v roku 2002. Integral je schopný detekcie najenergetickejšieho žiarenia vo vesmíre, pochádzajúceho nielen zo supernov a čiernych dier v Mliečnej ceste ale aj zo vzdialených galaxií na hranici pozorovateľného vesmíru. Na vývoji Integralu sa v počiatočných fázach podieľala aj britská firma Symetrica, ktorá v súčasnosti používa takto získané skúsenosti na výrobu komerčnej technológie pre detekciu, zobrazovanie a identifikáciu žiarenia.

Väčšina radioaktívnych zdrojov produkuje žiarenie gamma rôznych energií a intenzít. Ich detekciou a analýzou sa dá zostrojiť spektrum tohto žiarenia, akýsi radiačný odtlačok, k identifikácii typu látky a jej množstva, ktoré dané žiarenie produkuje. Tieto poznatky sa dajú využiť pri detekcii takzvaných špinavých bômb. Špinavé bomby sú zbraňou, ktorá kombinuje radioaktívny materiál s konvenčnými výbušninami. Detekcia pašovaného radioaktívneho materiálu, ktorý by sa mohol v takejto bombe použiť, je preto veľmi dôležitá pre národnú bezpečnosť. Jadrový materiál, ktorý by mohol predstavovať takúto hrozbu sa pritom musí dať odlíšiť od množstva iných prirodzene radioaktívnych materiálov, ktoré nepredstavujú problém. Táto detekcia a identifikácia musí prebiehať rýchlo a spoľahlivo.Satelit Integral (predstava) 
 

Firmy Symetrica a Smiths Detection vyvíjajú ručný a plecniakový detekčný systém s názvom HPRDS (Human Portable Radiation Detection System), ktorý spĺňa všetky tieto kritériá pre použitie v rámci pohraničných jednotiek, pobrežných hliadok a iných bezpečnostných zložiek.

Technológia vyvinutá ESA pre monitoring a kontrolu satelitov, akým bol napríklad Envisat, sa v súčasnosti používa v novom systéme ponúkajúcom vylepšené sledovanie ropných ťažobných platforiem na mori.

Počas prevádzky najväčšieho európskeho satelitu Envisat (kontakt stratený v 2012) museli operátori monitorovať nepretržite viac ako 20000 parametrov, čo je porovnateľné so situáciou na väčšej ropnej ťažobnej plošine. Francúzko-Holandská firma EATOPS vyvinula nový systém pre sledovanie ropných ťažobných plošín na základe dlhoročných skúseností ESA pri prevádzke ich satelitov. Nazýva sa RIVOPS (Remote Intuitive Visual Operations) a je vylepšenou verziou monitorovacieho systému, ktorý je nadstavbou konvenčného kontrolného mechanizmu tažobnej plošiny. Pomocou RIVOPS-u dokáže operátor identifikovať a lokalizovať poruchy v priebehu niekoľkých sekúnd a čo je dôležitejšie, aj zistiť, ako so sebou navzájom súvisia. RIVOPS je v podstate monitorovacie a grafické rozhranie, poskytujúce inteligentný prehľad o veľkom množstve rôznych prvkov na ťažobnej plošine, ktoré sú v prevádzke. V súčasnosti sa jeho vlastnosti vyhodnocujú na ťažobných poliach v Severnom mori v nórkskych a holandských vodách.

Vesmírna technológia ESA umožňuje diskrétne skenovanie osôb s cieľom nájsť skryté predmety akými sú zbrane.

Bezpečnosť je v Európe a na celom svete témou číslo jedna. Ale bezpečnostné opatrenia napríklad na letiskách a staniciach sú veľmi často zdĺhavé, únavné a vyčerpávajúce. Firma ThruVision s pomocou kancelárie ESA pre technologické transfery vyvinula bezpečnostné zariadenie T5000, založené na terahertzovej zobrazovacej technike ESA, umožňujúce presvietenie ľudí za účelom nájdenia ukrývaných objektov bez toho, aby si toho vôbec všimli.Bezpečnostné zobrazovacie zariadenie T5000 od ThruVision 
 

Na rozdiel od svetla, terahertzové vlny dokážu preniknúť aj naprieč mrakmi a dymom, čo je výhodou pre mnohé diaľkové prieskumné merania. Sú schopné prejsť aj cez sklo, papier a šaty – a v niektorých prípadoch aj cez stenu.

Nový navádzací systém zaisťuje bezpečnosť na európskych cestách. Tento systém dokáže monitorovať pohyb stovky kamiónov obsahujúcich priemyselný odpad.

Množstvo prepraveného nebezpečného priemyselného odpadu sa zvyšuje každý rok, pričom kamióny, ktoré ho prevážajú, smerujú zvyčajne naprieč viacerými európskymi krajinami po dobu dvoch až troch dní. Z bezpečnostných dôvodov vyvinula talianska firma Allix inovatívny sledovací systém ATS (Advanced Tracking System), ktorý používa globálny navigačný satelitný systém GPS v spojení s európskym pomocným systémom EGNOS pre lokalizáciu všetkých pohybov priemyselného odpadu počas jeho cesty. ATS si dokáže okamžite všimnúť, ak sa kamión s priemyselným odpadom odchýlil od svojej určenej trasy alebo nelegálne vykladá svoj náklad na ceste. Tento systém dokáže monitorovať denne pohyb stovky nákladiakov s odpadom smerujúcich cez viaceré európske krajiny.

Vlámačky, krádeže a vandalizmus predstavujú vážny problém na staveniskách. Nové vesmírne technologické riešenie odstránilo tieto problémy z agendy stavebných firiem.

Projekt ISOFLEET od nemeckej firmy Verimatic je bezpečnostný satelitný systém monitorujúci stavebné zariadenie online. Toto „na mieru ušité“ riešenie umožňuje efektívne riadenie strojov, čo vedie k zníženiu nákladov na ich prevádzku. ESA podporovala tento projekt od roku 2007 pomocou svojho inkubačného centra ESOC v Darmstadte v Nemecku, poskytnutím počiatočného financovania a poskytnutím potrebnej technickej expertízy. „Bez tejto pomoci by sme firmu Verimatic neboli schopní založiť“, hovorí Matthias Siegel, riaditeľ a zakladateľ firmy Verimatic.

Tento systém je určený hlavne pre operátorov a majiteľov tažkých stavebných zariadení a je založený na nových internetových monitorovacích a riadiacich nástrojoch, ktoré sa používajú pri monitoringu strojových parkov. Systém je navrhnutý nielen ako pomoc pri zabraňovaní krádeží stavebných strojov, ale aj pre redukciu spotreby pohonných hmôt a podporu pracovníkov pri stavebných prácach.

Súvisiace články:

Prečo je dobré lietať do vesmíru?

Vesmírne technológie a ochrana obyvateľstva

Vesmírne technológie a automobilový priemysel

Vesmírne technológie a zdravie

Vesmírne technológie a mobilné zariadenia

Vesmírne technológie a prírodné zdroje

Zdroj:

www.esa.int

 

Vesmírne technológie a navigácia a komunikácia

Vesmírne technológie vylepšujú verejnú hromadnú dopravu. Nový systém používajúci satelitnú navigáciu pomáha šoférom osvojiť si ekonomické, hladké a bezpečné spôsoby jazdy, ktoré môžu napomôcť k redukcii spotreby paliva o 15 až 20 % a prispieť tak k ochrane životného prostredia.

Vesmírne technológie vylepšujú verejnú hromadnú dopravu.

Mnohé vidiecke oblasti v Európe sú riedko osídlené a čelia vážnemu problému: nedostatkom spojení verejnej hromadnej dopravy. Hoci je potreba takého transportného systému nepopierateľná, presmerovanie autobusov na nové trasy podľa nového časového poriadku nie je vždy finančne únosné. Belgický partner ESA pre technologické transfery Creaction preto uskutočnil transfer vesmírnej technológie, aby vyriešil tento problém a vytvoril SatelBus, projekt autobusovej služby na požiadanie, založenej na satelitnej komunikácii.

Mnohí cestujúci z vidieka musia upovedomiť šoféra autobusu až deň vopred, aby si on mohol naplánovať optimálnu trasu, po ktorej má zbierať svojich klientov, pričom zmeny na poslednú chvíľu nie sú možné. Použitím telekomunikačného satelitu ESA Artemis je SatelBus pionierskym projektom služby „autobus na požiadanie“. Pristupujúci môžu byť zaradení do trasy SatelBus-u prakticky okamžite. Softvér spracúva tieto požiadavky každých 5 minút a posiela novú autobusovú trasu priamo šoférovi autobusu, zatiaľ čo on už môže byť na ceste.Satelbus 
 

SatelBus v sebe spája satelitný segment prevádzkovaný firmou Vitrociset EPB, satelitné telekomunikačné terminály poskytované EMS Satcom Inc a zariadenia pre rozbočovače (hub-y), určené pre pozemnú stanicu ESA v Redu v Belgicku.

Tento systém používa vyčlenenú časť prenosového pásma satelitu Artemis, ktoré môže byť použité pre obojsmernú komunikáciu: pasažier vyšle správu s informáciou o potrebe autobusového spojenia, správa sa prepošle pomocou pozemnej stanice ESA v Belgicku na Artemis a odtiaľ sa potom prepošle do centra pre spracovanie správ v Ottawe v Kanade, kde sa žiadosť zahrnie do novej virtuálnej trasy autobusu. Takto aktualizovaný cestovný plán dorazí k šoférovi autobusu za pár minút a ten potom zmení trasu tak, aby mohol vyzdvihnúť daného pasažiera.

Testy tejto služby boli úspešne vykonané v Belgicku a Francúzku v roku 2006 dvoma SatelBus-mi na vidieku po dobu šiestich mesiacov. Demonštrácie SatelBus-u už boli uskutočnené aj v Alržírsku, Senegale a Iraku. Kancelária ESA pre technologické transfery sa v súčasnosti snaží o komercionalizáciu tohto sľubného systému.Artemis 
 

Nový systém používajúci satelitnú navigáciu pomáha šoférom osvojiť si ekonomické, hladké a bezpečné spôsoby jazdy, ktoré môžu napomôcť k redukcii spotreby paliva o 15 až 20 % a prispieť tak k ochrane životného prostredia.

Mnohé moderné dopravné prostriedky kombinujú vysoký výkon a nízku spotrebu paliva. Avšak takýto dizajn vozidla nemusí spĺnať svoj účel kvôli neoptimálnym jazdeckým návykom vodiča, akými môžu byť opakované prudké zrýchľovanie alebo brzdenie. Dvaja vynálezci Alex Ackerman zo Švédska a Yossef Shiri z Izraelu prišli s inteligentným systémom nazvaným GreenDrive, ktorý kombinuje informácie o polohe vozidla, stave vozovky a type dopravného prostriedku, pomocou ktorých radí šoférovi, aký štýl jazdy má zvoliť, kedy zrýchliť, kedy brzdiť a kedy udržovať konštantnú rýchlosť.

GreenDrive je možné používať pomocou mobilného telefónu alebo osobného navigačného zariadenia. Tento systém aplikuje informácie o polohe poskytované v súčasnosti GPS, ale v budúcnosti by mal fungovať aj pomocou európskeho globálneho navigačného systému Galileo.

Povedzme, že šoférujete a 300 metrov pred vami je značka STOP, ktorú vy nemôžte vidieť, pretože je za zákrutou. GreenDrive vám preto odporučí predčasne spomaliť, aby ste nemuseli o chvíľu prudko brzdiť. Algoritmy GreenDrive dokážu ušetriť až 15-20 % paliva.Display GreenDrive na mobilnom telefóne. 
 

Súvisiace články:

Prečo je dobré lietať do vesmíru?

Vesmírne technológie a prírodné zdroje

Vesmírne technológie a ochrana obyvateľstva

Vesmírne technológie a automobilový priemysel

Vesmírne technológie a zdravie

Vesmírne technológie a mobilné zariadenia

Zdroj:
www.esa.int

Vesmírne technológie a prírodné zdroje

Radar umožňujúci skenovanie pod povrchom Zeme, pôvodne vyvinutý pre výskum štruktúry pôdy na Mesiaci a planétach počas planetárnych misií ESA, sa používa v kanadských baniach za účelom detekcie prasklín a slabín v štruktúre bane. Inovatívny diaľkový prieskum vodných zdrojov pomocou satelitnej navigácie pomáha pri ich regulácii a správe. Satelitná telekomunikácia umožňuje monitoring ťažobných zariadení na diaľku. Použitím technológie ESA, vyvíjanej pre vesmírne misie zamerané na štúdium gravitácie, sa vyrába nový typ gradiometra, ktorý bude pomáhať firmám hľadajúcim ropu a plyn nájsť najvhodnejšie lokality pre vyhĺbenie vrtov.

Radar umožňujúci skenovanie pod povrchom Zeme, pôvodne vyvinutý pre výskum štruktúry pôdy na Mesiaci a planétach počas planetárnych misií ESA, sa používa v kanadských baniach za účelom detekcie prasklín a slabín v štruktúre bane.

Nemecko-švajčiarska firma RST navrhla a vyvinula 2 radary (CRIS a PRIS) pre detekciu prasklín v stenách a strechách baní použitím vesmírnej radarovej technológie ESA s názvom GINGER (Guidance and Into-the-Ground Exploration Radar), ktorá bude namontovaná na prieskumných vozidlách v rámci budúcich planetárnych misií na Mesiac a Mars. Tento technologický transfer sa uskutočnil za asistencie a finančnej pomoci kancelárie ESA pre technologické transfery. Počas testovacej kampane týchto radarov v Kanade sa preukázalo, že dokáže úspešne odhaliť praskliny v stenách bane, ktoré sú voľným okom neviditeľné a ktoré môžu v budúcnosti spôsobiť kolaps bane.

Inovatívny diaľkový prieskum vodným zdrojov pomocou satelitnej navigácie pomáha pri ich regulácii a správe.

Rastúca ľudská populácia konzumuje stále viac a viac vody, pričom globálne otepľovanie vedie k čoraz častejším suchám. Tento vývoj si už dnes vyžaduje efektívnejší manažment našich vodných zdrojov. Holandská firma Star2Earth vyvinula novú technológiu Oceanpal, ktorá prinesie do riadenia vodných zdrojov revolúciu. Oceanpal je senzorová technológia umožňujúca lacné, efektívne a presné meranie hladiny vodných plôch na diaľku, čiže bez toho, aby sa jej musela dotknúť. Oceanpal je v súčasnosti nainštalovaný na priehrade LaBaells v Pyrenejách. Koncept tejto technológie spočíva v používaní odrazených signálov navigačného systému GPS od vodných plôch. Podobným spôsobom sa dajú využiť signály z globálnych navigačných systémov aj v iných enviromentálnych oblastiach. Veľká výhoda týchto signálov je, že pokrývajú skoro celý zemský povrch, a preto sa dajú použiť aj na veľmi odľahlých a ťažko dostupných miestach.Časť systému Oceanpal
 

Satelitná telekomunikácia umožňuje monitoring ťažobných zariadení na diaľku.

Vedľajšie produkty vesmírnych programov sa používajú pri monitoringu ťažobných zariadení na diaľku po celom svete. Ťažba sa často uskutočňuje na ťažko dostupných miestach, a preto je ju neľahké riadiť, pričom problémy s ťažobnými zariadeniami alebo obrovským nákladnými vozidlami je potrebné riešiť okamžite. Holandská firma EstrellaSat s podporou ESA vyvinula špeciálny monitorovací systém EMDP (EstrellaSat Mobile Data Platform), ktorý dokáže poskytnúť špecialistom detailné informácie o stave rôznych vozidiel alebo strojov pomocou technológie pôvodne vyvinutej pre riešenie problémov a straty v komunikácii s vesmírnymi loďami. Tento systém si vyžaduje širokopásmové satelitné pripojenie a inštaláciu zhruba 300 senzorov na jednotlivé monitorované zariadenia, ktoré dokážu rozpoznávať abnormálne situácie pri práci, poruchy a podobne. EstrellaSat použila pre túto technológiu aj prvky produktu RIVOPS vyvinutého firmou EATOPS, ktorá sa špecializuje na systémy diaľkového sledovania inštalácie ropných plošín a ktorá je tiež podporovaná Európskou vesmírnou agentúrou. RIVOPS je grafické rozhranie umožňujúce ľahký a inteligentný prehľad veľkého množstva údajov. Táto technológia bola pôvodne vyvinutá pre monitoring a kontrolu vesmírnych lodí. Súčasťou monitorovacieho systému od EstrellaSat je aj inteligentný oblek technológie trainGrid od firmy emxys so senzormi pre záznam telesného stavu človeka, ktorý sa používa na zvýšenie bezpečnosti ľudí riadiacich veľké mechanizmy. Táto technológia bola pôvodne vyvinutá pre sledovanie fyzického stavu astronautov na medzinárodnej vesmírnej stanici.Vizuálne rozhranie EstrellaSat 
 

Použitím technológie ESA vyvíjanej pre vesmírne misie zamerané na štúdium gravitácie sa vyrába nový typ gravitačného gradiometra, ktorý bude pomáhať firmám hľadajúcim ropu a plyn nájsť najvhodnejšie lokality pre vyhĺbenie vrtov.

Gravitačný gradiometer je zariadenie, ktoré meria variácie v zemskej príťažlivosti. Pomocou týchto variácií dokážeme merať hustotu látky pod povrchom Zeme, a tým študovať geológiu Zeme. Spracovaním údajov z gradiometra je možné zostrojiť obraz podpovrchových štruktúr, a tým zisťovať prítomnosť ropy alebo plynu, čo pomáha firmám pri hĺbení ťažobných vrtov. Britská firma ARKex použila technológiu SGG (Superconducting Gravity Gradiometer) práve na tento účel. SGG je jednou z dvoch technológií pre meranie gravitácie, ktoré boli vyvíjané pre satelit ESA GOCE (Gravity-field and steady state Ocean Circulation Explorer). Táto technológia geologického prieskumu má tú výhodu, že nepoškodzuje životné prostredie. Konvenčný prieskum sa totiž uskutočňuje spôsobom seizmickej prehliadky použitím výbušnín a analýzou tlakových vĺn. Navyše, SGG sa dá nainštalovať na malé lietadlo a pokryť obrovské územia za krátky čas, čo robí geologický prieskum až 10 krát lacnejším ako tradičné seizmické prehliadky.GOCE 
 

Súvisiace články:

Prečo je dobré lietať do vesmíru?

Vesmírne technológie a ochrana obyvateľstva

Vesmírne technológie a automobilový priemysel

Vesmírne technológie a zdravie

Vesmírne technológie a mobilné zariadenia

Zdroj:
www.esa.int

 

Vesmírne technológie a mobilné aplikácie

Služby zamerané na určovanie polohy používajúce satelitnú navigáciu radia používateľom pomocou aplikácie na mobilnom telefóne čo si pozrieť, kde zastaviť, v ktorých obchodoch nakupovať, kde si dať vínko, kde si dať večeru a ktorý vlak je treba zobrať domov. Novátorské mobilné telefónne aplikácie používajú satelitnú navigáciu sprístupňujúcu informácie pre automatické rozpoznávanie budov a rázu krajiny. Satelitná navigácia nám dokáže poskytnúť informácie o našej uhlíkovej stope v závislosti od používania áut alebo lietadla, a tým optimalizovať produkciu skleníkových plynov jednotlivcami za účelom redukcie množstva skleníkových plynov v atmosfére Zeme.

Služby zamerané na určovanie polohy používajúce satelitnú navigáciu radia používateľom pomocou aplikácie na mobilnom telefóne čo si pozrieť, kde zastaviť, v ktorých obchodoch nakupovať, kde si dať vínko, kde si dať večeru a ktorý vlak je treba zobrať domov.

Turistom, ktorí sa stratia alebo chcú objavovať nové miesta, dokáže pomôcť nová služba Mobzili. Mobzili pracuje pomocou mobilných telefónov a údajov zo satelitnej navigácie. Táto služba v sebe spája informácie o obchodoch, zábave, kultúre a turizme veľmi intuitívnym spôsobom. Je dostupná pre väčšinu mobilných telefónov s možnosťou pripojenia na internet. Kritickým prvkom Mobzili je určenie polohy pomocou globálneho navigačného systému GPS. V budúcnosti by malo Mobzili pracovať pomocou európskeho navigačného systému Galileo, ktorý bude poskytovať väčšiu presnosť pri určovaní polohy.Schématický náčrt navigácie pomocou satelitov. 
 

Novátorské mobilné telefónne aplikácie používajú satelitnú navigáciu sprístupňujúcu informácie pre automatické rozpoznávanie budov a rázu krajiny.

Turisti majú na svojich cestách radi rýchly prístup k informáciám o budovách alebo scenériách, ktoré sa pred nimi vynárajú. Toto by malo byť umožnené inovatívnym systémom umelej inteligencie na rozpoznávanie objektov od Apollo technology v kombinácii so satelitným polohovacím systémom. Tento systém dokáže rozpoznať množstvo objektov z ľubovoľného uhla, pričom sa dokáže pripojiť na potrebnú databázu na internete, a tým poskytnúť používateľom viaceré informácie o danom objekte.Iphone s technológiu Apollo 
 

Satelitná navigácia nám dokáže poskytnúť informácie o našej uhlíkovej stope v závislosti od používania áut alebo lietadla, a tým optimalizovať produkciu skleníkových plynov jednotlivcami za účelom redukcie množstva skleníkových plynov v atmosfére Zeme.

Zníženie produkcie oxidu uhličitého je v súčasnosti cieľom mnohých ľudí. Jednou z ciest ako to dosiahnuť je napríklad používanie hromadnej dopravy alebo obmedzenie ciest pomocou lietadla. Až dodnes sa dalo iba veľmi ťažko odmerať, ako sa naša osobná produkcia oxidu uhličitého (naša uhlíková stopa) týmto spôsobom skutočne znížila. Firma Carbon Hero podporovaná ESA, vyvinula mobilnú aplikáciu Carbon Diem, ktorá je založená na údajoch zo satelitného navigačného systému. Táto aplikácia dokáže zistiť nielen spôsob akým sa pohybujete (auto, vlak, lietadlo a pod.), ale aj dĺžku vašej cesty a pomocou týchto údajov vypočítať množstvo oxidu uhličitého, ktorý ste na svojej ceste vyprodukovali.

Súvisiace články:

Prečo je dobré lietať do vesmíru?

Vesmírne technológie a ochrana obyvateľstva

Vesmírne technológie a automobilový priemysel

Vesmírne technológie a zdravie

Zdroj:
www.esa.int