Archívy autora: Jakub Kapuš

Na Marse sa dá prežiť!

Desaťročia sa vedci pokúšajú zistiť či je na Marse možné vytvoriť prostredie vhodné pre život, pre pestovanie rastlín a či sa tam vyskytuje voda. Existujú domnienky aj dôkazy, ale čo keby ste sa na červenej planéte ocitli sami? A pomoc by bola vzdialená 225 miliónov kilometrov? Matt Damon v najnovšom sci-fi Ridleyho Scotta vás presvedčí o tom, že aj na Marse sa dá prežiť. MARŤAN vstúpi do slovenských kín už 1.OKTÓBRA, aj v 3D.

Pred šiestimi dňami sa astronaut Mark Watney (Matt Damon) ako jeden z prvých ľudí prešiel po Marse. Dnes je ale prvým človekom, ktorý tam pravdepodobne zomrie… sám a bez spojenia so Zemou.

Misiu na Marse zasiahla prašná búrka, ktorá prinútila posádku opustiť planétu. Zanechali tam ale jedného člena. Mysleli si, že zomrel, ale on žije. Má k dispozícii obmedzené zásoby a preto musí využiť všetok dôvtip, invenciu a technické znalosti, aby prežil. Musí však nájsť spôsob, ako vyslať signál na Zem, že je nažive. V momente, keď sa mu to konečne podarí, začne NASA a medzinárodný tím vedcov neúnavne pracovať, aby dostali toho ,,Marťana“ domov.

Filmová adaptácia bestselleru Andy Weira sa ujal slávny režisér Ridley Scott (Votrelec, Prometheus, Gladiátor) a do hlavných rolí obsadil hviezdnu zostavu, v ktorej sa vedľa Matta Damona predstavia Jessica Chastain, Kristen Wiig, Kate Mara a Sean Bean.

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity bude pri tom! Pripravujeme aktivity súvisiace  premiérou filmu Marťan. Sledujte naše facebooky 🙂

Trailer:

Semifinále Expedíce Mars – súťaž o miesto v kozmickej posádke

Expedice Mars je unikátní mezinárodní česko-slovenská soutěž pro mladé zájemce o kosmonautiku, astronomii a další vědecké obory ve věku 13 až 18 roků, organizovaná Dětskou tiskovou agenturou , Českou kosmickou kanceláří a Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity.

Patrony soutěže jsou první československý kosmonaut Vladimír Remek a první slovenský kosmonaut Ivan Bella.

Do semifinále letošního, již 12. ročníku, se probojovalo 25 mladých zájemců o kosmonautiku, astronomii, architekturu, medicínu a další vědecké obory. Po tom, co si prošli sérií on-line testů a psaním motivačního dopisu, čekalo je rozdělení do jedné z pěti odborností – astronom, inženýr, architekt, dokumentarista či lékař. Ve zvolené odbornosti pak museli vypracovat vlastní projekt související s letem na Mars, např. Návrh základny na Marsu, Kontrola mentálního výkonu posádky v průběhu mise na Mars, Ochrana před kosmickým zářením, Měření vzdáleností ve vesmíru, Propagace vesmírné turistiky apod.


 

esc03

Finalisti Expedície Mars 2014 v Európskom výcvikovom centre pro mládež v Transinne (Zdroj: expedicemars.eu)

 

Z desítek došlých projektů velitelé odborností vybrali 25 nejlepších českých a slovenských soutěžících, kteří postupují do semifinálového kola. To se uskuteční ve slovenské Terchové. Na Slovensku se v druhém říjnovém víkendu rozhodne o tom, kdo bude členem vítězné desetičlenné posádky, která se zúčastní kosmonautického výcviku v Evropském vesmírném centru v Transinne a vyzkouší si simulovanou misi na Mars.

Na výběru semifinalistů se kromě organizátorů – Dětské tiskové agentury a České kosmické kanceláře podíleli také partneři a sponzoři Expedice Mars. K postupu do semifinále mladým kosmonautům za ČVUT pogratuloval Dr. Václav Liška, za Sdružení dopravní telematiky ing. Roman Srp a na semifinále se těší i letošní maskot, který děti všude doprovází – Igráček.

Další informace o Expedici Mars najdete na www.expedicemars.eu.

Poznámka pro novináře:

Seznam semifinalistů je k dispozici na této adrese: http://www.expedicemars.eu/semifinaliste-expedice-mars-2015/

Foto z minulého ročníku Expedice Mars použitelné pro tisk viz http://www.expedicemars.eu/wp-content/uploads/2015/08/foto-EM-pro-TZ.zip (soubor ZIP, 3,5MB). Foto archiv Expedice Mars.

V případě dotazů použijte mail velitelstvi( at )expedicemars.eu.

Výskum vplyvu kozmického žiarenia na DNA – spoločný experiment českých a slovenských odborníkov

Pochopiť fungovanie života na Zemi, ale i na iných planétach, asteroidoch či kométach má pomôcť sonda, ktorú vyvinuli vedci z Laboratória metalomiky a nanotechnológií z Mendelovej univerzity v Brne. 3D tlačou skonštruovanú sondu, ktorá ponesie nový typ unikátnych nanobiosenzorov, dopraví špeciálny balón do výšky 40 kilometrov nad úroveň morskej hladiny. Vedci budú skúmať, ako rôzne druhy kozmického žiarenia poškodzujú jednu z najdôležitejších molekúl živých organizmov – DNA, a či sú jednoduché bunky schopné prežiť v extrémnom prostredí stratosféry. Ide o spoločný projekt vedcov Mendelovej univerzity v Brne, Hvezdárne Valašské Meziříčí a Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity.

Tento let nám poskytne cenné informácie o správaní nukleových kyselín v extrémnych podmienkach. Tie môžu byť využiteľné pri ochrane posádok lietadiel pri letoch cez polárne oblasti, pobytoch astronautov na Medzinárodnej kozmickej stanici ISS alebo pri dlhodobých pilotovaných letoch k vesmírnym telesám,“ hovorí prof. René Kizek z Mendelovej univerzity v Brne.

Jan Zítka a Ondrej Závodský pri diskusii nad sondou

Jan Zítka a Ondrej Závodský pri diskusii nad sondou

Pri prvom technologickom lete, ktorý sa uskutoční 12. októbra z letiska Spišská Nová Ves, ponesie sonda do stratosféry okrem testov na poškodenie DNA tiež niekoľko druhov bakteriálnych buniek. Pri nich budú vedci skúmať schopnosť adaptácie na extrémne podmienky pri nízkych teplotách dosahujúcich mínus 85 °C a tlaku blížiacemu sa vákuu. Práve tieto podmienky spoločne s vysokými energetickými nárokmi a požiadavkou na maximálnu vzletovú hmotnosť boli pre vedcov najväčšou výzvou: „Museli sme zaistiť konštantné podmienky na veľmi citlivé merania. Nanobiosenzory budú snímať poškodenie DNA pomocou karbónových kvantových bodiek. Tieto výsledky následne použijeme na ďalší výskum látok v nebezpečnom toxickom a extrémnom prostredí ako modely iných svetov podobných Zemi,“ vraví len 21-ročný Jan Zítka, ktorý stál pri zrode vesmírneho projektu.

V tele sondy sú umiestnené teplotné snímače a vyhrievacie elementy na zaistenie stabilnej teploty. Biosenzory skonštruované vedcami sú unikátne práve svojou jednoduchosťou a ich univerzálnym použitím pri ďalších vesmírnych výskumoch.


Nedeľný let sondy má tiež dve prvenstvá:

  1. Prvýkrát sa budú výsledky merania prenášať na Zem v reálnom čase. Prvé výstupy vesmírnych experimentov budú môcť vedci na Zemi sledovať on-line vďaka unikátnemu počítaču Julo-X, ktorý vyvinul tím organizácie SOSA.
  2. Sonda vážiaca štyri kilogramy bude prvýkrát skonštruovaná 3D tlačou. Ide o nový, rýchly a jednoduchý spôsob výroby stratosférickej sondy.

Spolu s výsledkami meraní budeme monitorovať aj trasu letu sondy. Posledná fáza letu sondy je jej pristátie, ktoré prebieha rýchlosťou prevyšujúcou 30 km za hodinu. Miesto jej dopadu nemôžeme ovplyvniť, zatiaľ však sonda zakaždým dopadla na miesta, kde nedošlo k jej poškodeniu, napríklad na strom alebo na pole,“ hovorí Jakub Kapuš zo SOSA. Tá zaistila podmienky na prípravu pred štartom a tiež poskytla nevyhnutnú elektroniku pre komunikáciu a riadenie letu.

Jan Zítka demonstruje exemplár stratosférickej sondy

Jan Zítka demonstruje exemplár stratosférickej sondy

Projekt „Spoločne do stratosféry“ spolufinancovaný z OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013, Fond mikroprojektov, umožnil prípravu a realizáciu prvého letu na testovanie biosenzorov v stratosférických podmienkach. Projekt Laboratória metalomiky a nanotechnológií bol v rámci študentskej súťaže vyhodnotený ako mimoriadne vydarený, a preto sa bude realizovať ako samostatný mimoriadny let. „Získané dáta nám pomôžu v príprave ďalšieho projektu pod hlavičkou Európskej kozmickej agentúry a ďalších stratosférických letov SOSA,“ uzatvára prof. René Kizek.


 

Kontakt pre médiá:
Denisa Ranochová, tel.: 608 445 255, e-mail.: denisa@ranochova.cz

Mendelova univerzita v Brne je moderným európskym vzdelávacím a výskumným centrom, kde študuje cez 10 600 študentov, z toho takmer 600 zahraničných, a pôsobí tu 500 akademických a vedeckých pracovníkov. Tvorí ju päť fakúlt a jeden vysokoškolský ústav. V rámci univerzity funguje spolu 57 špecializovaných ústavov. Mendelova univerzita v Brne je historicky najstaršou samostatnou vysokou školou svojho odborného zamerania v Českej republike.

SOSA, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (z angl. Slovak Organization for Space Activities)
Občianske združenie so sídlom v Bratislave. Popularizuje vesmírny výskum na Slovensku, vyvíja prvú slovenskú družicu skCube, zasadzuje sa o vstup Slovenska do Európskej vesmírnej agentúry ESA a Európskeho južného observatória ESO, organizuje verejné prednášky a workshopy zamerané na všeobecné zvyšovanie povedomia o potrebe rozvoja kozmického výskumu a priemyslu na Slovensku.

Hvezdáreň Valašské Meziříčí, príspevková organizácia Zlínskeho kraja je významnou vzdelávacou a odbornou inštitúciou s takmer šesťdesiatročnou skúsenosťou. Zaoberá sa najmä vzdelávaním všetkých vekových skupín a odbornou činnosťou v oblasti pozorovania prejavov slnečnej aktivity, premenných hviezd, hviezdnej aktivity, meteoritov a i. V oblasti kozmického výskumu a technológií sa zaoberá najmä vzdelávacími aktivitami a spájaním subjektov.

AKTUALIZOVANÉ: Pozvánka na seminár noGravity 2014

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity a Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vás srdečne,  v rámci projektu Společné vzdělávání pro společnou budoucnost pozývajú na seminár SÚČASNÁ KOZMONAUTIKA A KOZMICKÉ TECHNOLOGIE, ktorý sa uskutoční v dňoch 3. – 5. októbra 2014 v Žiline. Projekt je spolufinancovaný z Operačného programu Přeshraniční spolupráce SR ČR 2007-2013.


10700542_10205030140374454_809416701373143715_o

Akciu organizuje Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA), v úzkej spolupráci s Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., v rámci projektu Společné vzdělávání pro společnou budoucnost, ktorý je spolufinancovaný z Operačného programu Přeshraniční spolupráce SR‑ČR 2007-2013, Fondu mikroprojektů.

Akcia prinášajúca do pohraničných regiónov veľmi atraktívne vzdelávacie možnosti vrátane kontaktu s poprednými špecialistami v odboroch je určená najmä stredoškolskej a vysokoškolskej mládeži, pracovníkom vzdelávacích inštitúcii a záujemcom zo širšej verejnosti.

Účel a cieľ semináru

Kozmická technika a kozmické technológie sú špičkovými oblasťami technologického i technického pokroku vrátane aplikácie nových poznatkov vedy a techniky. Cieľom akcie je stretnutie mladých ľudí a záujemcov, ale aj skúsených odborníkov, pedagógov, špecialistov a pod. z oboch strán hranice, zameraných na oblasti kozmickej techniky, kozmonautiky, kozmických technológií a kozmických aplikácií. Ide o to nielen sa vzdelávať, ale najmä sa aktívne zapojiť do rozvíjajúcich sa aktivít slovenského aj českého partnera projektu, aj do rozvíjajúcich sa projektov cezhraničnej spolupráce v tejto zaujímavej a veľmi perspektívnej oblasti.

Veríme, že tieto stretnutia môžu pôsobiť aj motivačne a ukázať mladému človeku, čomu sa možno v oboch krajinách aktívne a na profesionálnej úrovni venovať a rozvíjať nielen seba samého, ale i vedu, techniku a celú ekonomiku. Radi by sme tiež oslovili zástupcov subjektov z oblasti priemyslu, služieb a inovácií z oboch strán hranice a ukázali aspoň v hrubých obrysoch možnosti ďalšieho rozvoja a práce na kozmických technológiách či ich využití a aplikácii v praxi.

V rámci akcie plánujeme tiež usporiadanie moderovanej diskusie so zástupcami oboch partnerov, zástupcami organizácii venujúcich sa týmto oborom, záujemcom o problematiku ako zo širšej verejnosti, tak najmä z radov firiem.

V priebehu akcie si budú môcť návštevníci pozrieť výstavu Kozmonautika a kozmické technológie – príležitosť pre budúcnosť. Zo semináru bude vydaný aj zborník hlavných príspevkov.

Srdečne Vás na túto jedinečnú akciu pozývajú

Ing. Libor Lenža, riaditeľ – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Jakub Kapuš, predseda – Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity

PROGRAM

Piatok 3. október 2014

15:00 – 17:00 Príchod účastníkov, zápis, ubytovanie
17:00 – 17:20 Slávnostné otvorenie akcie a úvodne slovo organizátorov
17:20 – 18:30 KOZMICKÉ TECHNOLÓGIE – NIELEN EKONOMICKÁ PRÍLEŽITOSŤ, VYUŽITIE V BEŽNEJ PRAXI
Libor Lenža – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o.; Jakub Kapuš – SOSA
19:00 – 20:00 SPOLOČNE DO STRATOSFÉRY – PRÍNOSY, MOŽNOSTI A BUDÚCNOSŤ
Libor Lenža – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o.;
Ondrej Závodský – SOSA
20:00 – 21:00 Večera vo vlastnej réžii
21:00 – 23:00 Spoločenské stretnutie účastníkov akcie a diskusia

Sobota 4. október 2014

08:30 – 09:00 Raňajky
09:00 – 10:00 PROGRAM skEPIC A MOŽNOSTI ŠTUDENTOV V KOZMICKOM PRIESTORE, Michal Vojsovič – SOSA
10:00 – 11:00 ROSETTA – PRVÝKRÁT V HISTÓRII: AKO PRISTÁŤ NA KOMÉTE ?, Ján Baláž – ÚEF SAV
11:00 – 12:00 VESMÍRNÝ SIMULÁTOR A PREDSTAVENIE SKAFANDRA, Maxim Mizov – SOSA
12:00 – 13:00 Obed
13:00 – 13:30 PODPIS MEMORANDA O SPOLUPRÁCI, Milan Dado – UNIZA EF; Jakub Kapuš – SOSA
13:30 – 15:30 NOGRAVITY SPACE EXPO
Vstup do nafukovacieho planetária – Hvezdáreň Partizánske
Helmholtzové cievky – simulačné pracovisko pre CubeSaty
Vývojové modely skCube
Program Orbiter – simulácie a tréning
Program X-Plane s XCOR Lynx – simulácie a tréning
Predstavenie a možnosť vyskúšať si kozmický skafander
15:30 – 16:30 PILOTOVANÁ KOZMONAUTIKA V ROKU 2014, Milan Halousek – Česká kosmická kancelář
16:30 – 17:00 SDS – PROJEKT LIP-VEP (MERANIE SVETELNÉHO ZNEČISTENIA), Alžbeta Pudíková
17:00 – 17:30 SUBORBITÁLNE LETY, Róbert Vokál – SOSA
17:30 – 18:30 SKCUBE – 1. SLOVENSKÁ DRUŽICA, Jakub Kapuš – SOSA, Jaroslav Erdziak – SOSA
19:00 – 20:00 Večera vo vlastnej réžii
20:00 BUDÚCNOSŤ A MOŽNOST SPOLUPRÁCE V OBLASTI KOZMICKÝCH TECHNOLÓGIÍ A VZDELÁVANIA, Libor Lenža – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o.; Jakub Kapuš – SOSA
Po ukončení Ohňostroj

Nedeľa 5. október 2014

08:30 – 09:00 Raňajky
09:00 – 10:00 VESMÍRNE ZAUJÍMAVOSTI NOVÉHO MEXIKA, Miroslav Mocák – SOSA
10:15 – 11:15 NOVINKY Z KOZMONAUTIKY, Jan Sedláček
11:30 – 12:00 Rezerva
12:00 – 12:15 UKONČENIE AKCIE a vypúšťanie modelárskych rakiet

Ako sa prihlásiť?

Akcia sa koná na Žilinskej Univerzite, Ubytovacie zariadenie Veľký Diel, Ul. Vysokoškolákov 20, 010 08 Žilina. Záujemcovia o účasť vyplnia záväznú prihlášku a zašlú ju na kontaktný email buď elektronicky (ako prílohu e-mailu), alebo klasickou poštou.

Termín pre prihlášky: 1. októbra 2014

Slovenský partner akcie ponúka záujemcom možnosť sprostredkovania ubytovania vo vysokoškolských (hotelových) ubytovacích zariadeniach v cene 35 EUR (posteľ v 3-lôžkovej izbe na 2 noci, 2x raňajky sobota, nedela, 1x obed sobota). Preto prosím o pozorné vyplnenie priloženej prihlášky. Pokiaľ máte záujem o aktívnu účasť a prezentáciu svojho projektu/aktivity, prosím kontaktujte organizátora na uvedených kontaktoch.

Kontakt na organizátora:

Lokálny usporiadateľ:

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity
Tupolevova 5
851 01 Bratislava
Slovenská republika

E-mail pre prihlášky: info@sosa.sk, (v kópii tiež na robert.vokal@gmail.com)

Projektový manažér: Róbert Vokál

Nositeľ projektu:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Telefon: 571 611 928

Odporúčame sledovať aj FB event.


 eufond-logo

Pozvánka na vedeckú kaviareň o vesmírnom výskume

Vedecká kaviareň SAVinci získava medzinárodný rozmer. Akcia, ktorú pripravila na tento rok Slovenská akadémia vied, aby verejnosť mala možnosť lepšie spoznať jej vedecké osobnosti zaujala Francúzsky inštitút na Slovensku. Takže ten – s využitím skúseností Slovenskej akadémie vied s týmto formátom – pripravuje špeciálne diely tejto udalosti. Nazval ich, s odkazom na vedecké kaviarne SAV, SAVinci FRANCE. A dal si za úlohu zoznámiť do konca roka slovenskú verejnosť s tromi zaujímavými vedeckými osobnosťami pracujúcimi na vedeckých projektoch vo Francúzsku.

SAVinci France

Ako prvá sa predstaví vedkyňa Mioara Mandea z francúzskeho Národného centra pre výskum vesmíru. Ako je z jej pôsobiska zrejmé, reč bude o kozmickom výskume, M. Mandea sa sústredí na francúzske a európske vedecké aktivity z tejto oblasti.

Prvá SAVinci FRANCE bude v stredu 24. septembra o 17.30 hod. Na tradičnom mieste vedeckých kaviarní SAVinci – v bratislavskom KC Dunaj, na Nedbalovej 3.

Akcia, ktorú moderuje Nora Gubková bude simultánne tlmočená do slovenčiny.

Vstup je voľný.